Na putu ka boljem strateškom pristupu potrebama mladih u Unsko-sanskom kantonu

213760061 327318669133413 5360659587494366744 n

Na inicijativu Demokratske organizacije mladih Velika Kladuša u petak, 9. jula 2021., održan je sastanak u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, a na kome je razgovarano o provedbi Strategije prema mladima USK 2018-2022 koja je kreirana uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT, te o koracima koje je neophodno poduzeti u pravcu izrade novog strateškog dokumenta.

Na sastanku su pored inicijatora prisustvovali predstavnici Ministarstva, Instituta za razvoj mladih KULT, te predsjednica Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade Ilda Alibegović.

Proces izrade prvog strateškog dokumenta za mlade u ovom kantonu je bio u potpunosti participativan i od strane mladih. Dakle, predstavnici Vijeća mladih USK su imali svoje predstavnike u radnim grupama, mladi iz svih općina i gradova su uzeli učešće u Dijalogu mladih i vlasti, a samo kreiranje dokumenta je bilo zasnovano na istraživanju potreba i problema mladih kroz anketiranje i fokus grupe.

Kako su istakli i u Ministarstvu, nedostatak prve Strategije je bio taj da institucije nisu kreirale akcione planove koje bi pratila i budžetska izdvajanja, a što je važno uzeti u obzir prilikom kreiranja nove Strategije sa čijom pripremom bi se počelo u 2022. godini.

Priprema nove Strategije će podrazumijevati i izradu izvještaja implementacije prethodne, ali i novo istraživanje potreba i problema mladih u ovom kantonu, a na osnovu čega će biti donesene nove mjere.

Pored razgovora o Strategiji prema mladima USK na sastanku se je govorilo i o provedbi Zakona o studentskom standardu, a zaključak je da će u narednom periodu uz učešće predstavnika Unije studenata Univerziteta u Bihaću i Vijeća mladih USK biti formirana radna grupa koja će ustanoviti dalje korake za provedbu ovog Zakona.

Strategija prema mladima je dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve i mjere za realizaciju strategije.

Ovaj radni sastanak se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search