Vareš: Legendama ulica do turističke atrakcije

ulice Vares 1

Vareš nije grad duhova, poručili su mladi iz Vareša okupljeni oko udruženja „Inicijativa“ koji imaju za cilj vratiti svom gradu duh mladosti i kroz različite aktivnosti pokazati sugrađanima, ali i široj javnosti, kakvu mladost ovaj grad ima.

Vareš ima značajne kulturno-historijske znamenitostima i mladi su ih odlučili promovisati. Za početak su odlučili ulicama svog grada dati novu dimenziju. Sada, svaka od ulica priča svoju priču. Nazivi ulica i priče koje ih prate ispisani na tablama, što će predstavljati dodatnu turističku atrakciju u gradiću koji iz dana u dan posjećuje sve veći broj turista.

Mladi aktivisti/kinje smatraju da će na ovaj način podići svijest građana o važnosti njihovog grada, kako nekada tako i sada. Historija jednom ispisana ne treba biti zaboravljena i njihova želja je da se svi prisjete koliku važnost ova mala općina ima za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Naravno, glavni i najvažniji cilj ovog projekta je orijentacija građana i posjetilaca u prostoru.

ulice vares 2

Doprinos u poboljšanju turističke ponude dao je i Institut za razvoj mladih KULT koji je inicijativu mladih podržao u okviru realizacije Lokalnih građanskih inicijativa na području cijele Bosne i Hercegovine. Institut je podržao ideju mladih da njihov grad zaslužuje da ima ovakva kulturna obilježja, jer dok su u većim gradovima table sa imenima ulica uobičajena pojava koju mogu vidjeti, u Varešu toga nema.

Lokalna građanska inicijativa (LGI) jeste akcija, aktivnost građana/ki usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem žive. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani/ke pojedinačno ili zajednički, a sve s ciljem ukazivanja na konkretne probleme i rješavanja problema u zajednici u kojoj žive.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search