Zagovaranje je proces djelovanja koji koristi instrumente demokracije za otvaranje novih prostora, novih politika i zakona. To je i akcija usmjerena promjeni politika, pozicija ili programa unutar bilo kojeg tipa institucije - od neprofitnih organizacija, ministarstava do međunarodnih organizacija. Polaznici/e obuke upoznavali su se sa elementima, procesom i principima zagovaranja. .

Javno zagovaranje ima za cilj da promijeni društvo i pozicije moći, da promijeni mentalitet, odnosno, način razmišljanja. Zagovaranje je oruđe kojim utječemo na ljude, mijenjamo njihov pogled na određene situacije i stvaramo međusobno razumijevanje. Ono, također, ostavlja mogućnosti za alternative i seže mnogo dalje od skučenih interesa pojedinaca ili grupa.

Javno zagovaranje je tema sljedećeg modula obuke i održat će se 12-13. decembra.

.

Komunikacija i odnosi sa javnošću su teme veoma bitne za budući rad omladinskih lidera/ki. Upravo iz tog razloga je to i bila tema trećeg modula obuke. Poloaznici/ce su učili kako se piše dipis medijima, kako se piše saopštenje za javnost i kako uspostaviti dobru saradnju sa medijima.

.

Novi modul obuke za omladinske lidere/ke UMiD (3. generacija) održat će se 31. oktobra - 1. novembra 2009.g. u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA. Tema ovog modula bit će timski rad.

.

Omladinski lideri/ke imali su danas prijem kod dogradonačelnika Sarajeva gosp. Miroslava Živanovića, koji je, dok još nije bio izabran na tu poziciju, bio uključen u obuku UMiD kao predavač četvrte radionice na temu Ljudska prava. Mladi lideri/ke svome su nekadašnjem predavaču čestitali na izboru na visoku funkciju i predstavli mu aktivnosti koje su od njihovog posljednjeg susreta provodili. Mladi KULTOVCI zahvalili su gosp. Živanoviću na toplom prijemu i obećanoj podršci njihovim daljnjim aktivnostima.

.

Volonteri/ke KULTA i polaznici/e UMiD-a u petak, 9. oktobra, upriličili su sastanak s načelnikom Općine Ilidža gosp. Amerom Ćenanovićem i predsjedavajućom Općinskog vijeća gđom Smiljanom Viteškić. KULTOVCI su predstavnike općinske vlasti obavijestili o svojim dosadašnjim aktivnostima, predstavili su svoje inicijative za poboljšanje uvjeta življenja u našoj lokalnoj zajednici i postavili su nekoliko pitanja o mogućnosti rješavanja evidentnih problema s kojima se susreću. Predstavnici vlasti, vidno oduševljeni zrelošću razmišljanja i prezentacije omladinskih aktivista, inicijative su okarakterizirali dobrima i kazali su da se čak podudaraju s nekim planovima Općine. Obećali su da će uvažiti sve prijedloge, da će učiniti onoliko koliko mogućnosti budu dozvoljavale i da su uvijek spremni odazvati se na realne zahtjeve i molbe mladih..

Search