Nakon objavljenog javnog poziva za sudjelovanje u obuci UMiD (Uči, misli i djeluj!) generacija 9, koji je bio otvoren od 6. do 22. aprila, sa zadovoljstvom možemo reći da su pristigle prijave iz čitave BiH (iz 49 općina/opština). Preko 330 mladih u 114 grupa iskazalo je interes za sudjelovanje u obuci.

Nakon što je pregledala sve pristigle aplikacije, Komisija za odabir polaznika/ca za Generaciju 9 UMiD-a donijela je odluku o grupama koje su odabrane za učešće u obuci. 

Spisak odabranih grupa možete pogledati u nastavku.

Ime grupe Lokalna zajednica
Charismatic Leaders Općina Ilidža
Peace Novi Grad Sarajevo
Trapija3 Opština Trebinje
Vijeće mladih Grada Mostara Grad Mostar
SurviBL Banja Luka
Giganti Općina Zenica
Protoni Općina Tuzla
Suvremeni horizonti Općina Livno
Mladi lideri Gradiške Opština Gradiška
Addicted to Cookies Općina Lukavac

 

 

Nakon objavljenog javnog poziva za sudjelovanje u obuci UMiD (Uči, misli i djeluj!) generacija 9, koji je bio otvoren od 6. do 22. aprila, sa zadovoljstvom možemo reći da su pristigle prijave iz čitave BiH (iz 49 općina/opština). Preko 330 mladih u 114 grupa iskazalo je interes za sudjelovanje u obuci.

UMiD predstavlja certificirani program obuke omladinskih lidera/ki. Polaznici/e UMiD-a postaju građanima/kama koji svojom voljom preduzimaju inicijative, te iskazuju svoje mišljenje i aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka u svojoj zajednici. Osim toga razvija se njihov osjećaj za rad u timu, solidarnost, kreativnost i sposobnost komuniciranja. Kroz ranije generacije UMiD je završilo preko 200 mladih iz BiH i regije.

Zahvaljujemo se svim mladima na iskazanom interesu sa željom da će nastaviti graditi svoju uspješnu budućnost koristeći se prednostima koje pruža neformalno obrazovanje.

Spisak grupa odabranih za obuku objavit ćemo na web stranici www.mladi.org do 30. aprila.

 

.

Institut za razvoj mladih KULT raspisao je javni poziv za polaznike/ce obuke za omladinske lidere/ke UMiD (Uči, misli i djeluj!) generacija 9.

Na konferenciji Rad sa mladima – izazovi novog doba, održanoj 27 – 29. Marta u Ilidži, 54 službenika/ce za mlade iz općina iz cijele BiH upoznali su se sa aktivnostima i projektaPriznavanje UMiD-a kao obuke za aktivno sudjelovanje mladih. 

Službenici/e su informirani i o planiranoj zagovaračkoj kampanji prema nadležnim institucijama s ciljem priznavanja i sistematiziranja neformalnog obrazovanja kao oblika aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. Također predstavljen je i UMiD Alumni koji će okupiti sve dosadašnje polaznike/ce UMiD-a, koji predstavljaju „izvor pametnih ideja“ i pokretačku snagu bh. društva.

Prijave za obuku UMiD Generacija 9 počinju 6. aprila, kada će javni poziv i prijavni obrazac za polaznike/ce obuke biti dostupan na stranici 9.mladi.org.

Polaznici/e obuke su u periodu od 20-21. februara 2010.g. sudjlovali na radionicu Politika prema mladima i omladinski rad. Upoznali su se sa osnovnim elementima politike prema mladima, naučili kako se piše Strategina prema mladima i kako se kreiraju programi za mlade.

.

Search