UMiD Alumni, mreža koja okuplja uspješne mlade za uspješnu zemlju

Uspješni mladi za uspješnu zemlju, naziv je konferencije koja je okupila preko 120 mladih iz BiH i regije. Povod konferencije bilo je inicijalno formiranje mreže omladinskih lidera/ica UMiD Alumni, koja će okupljati polaznike/ce obuka UMiD i KOŠNICA. Zašto smo odlučili formirati ovakvu mrežu? Preko 400 mladih koji su završili ove dvije obuke predstavljaju pokretačku snagu društva koja je u stanju prepoznati trenutne probleme, i utjecati na njih zagovarajući promjene u društvu. Vijećnici u općinskim vijećima, političari/ke, predsjednici/e nevladinih organizacija, stipendisti/ce prestižnih svjetskih univerziteta, samo su neki od polaznika/ca UMiD-a.

umid-alumni 4

Tokom uvodnog govora ambasador Kraljevine Švedske u BiH, NJ.E Hedberg, istakao je da se radi o mladima koji predstavljaju društveni kapital, i koji će u budućnosti značajno doprinositi reformama koje BiH ima na putu ka Evropskoj uniji. Optimističnog stava bio je i prof. dr. Damir Marjanović, ministar Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, koji je istakao da ovi mladi imaju snagu, volju, želju i viziju da mijenjaju bh. društvo, i da će time zasigurno uspjeti ono što današnji političari nisu.

Predstavnica iz Olof Palme International Center, Emira Mešanović - Mandić istakla je da programi poput ovoga pomažu mladima da postanu lideri/ce, što doprinosi tome da se njihov glas više uvažava. O značaju obuke pričali su i polaznici/e bivših generacija UMiD-a, Darija Sesar, Asmir Suljević i Bogdan Bogdanović i polaznica KOŠNICE Azra Cucak.

umid-alumni 3 umid-alumni 2

Šta je UMiD, i kako biramo polaznike/ce svojih obuka, dva su promotivna video spota koja su prikazana učesnicima/ama. Ovi video spotovi, kao i rezultati rada četiri radne grupe konferencije (zapošljavanje mladih, cjeloživotno učenje i obrazovanje, političko učešće mladih, online aktivizam) javnosti će biti prezentirane u narednom periodu.

Konferencija je održana 31. maja i 1. juna u Hotelu Hollywood u Ilidži.

Search