Akcijom volontiranja uposlenika Institut zaokružio obilježavanje Međunarodnog dana volontera

Inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera proistekla je, ne samo iz želje za obilježavanjem datuma, već i iz potrebe. Potrebe da se o temi volontiranja u BiH mnogo više govori, ali i zagovara, kako kod nadležnih institucija vlasti tako i kod organizacija civilnog društva koje rade sa volonterima, a posebno mladima.

 

Rezultati jedinog sveobuhvatnog istraživanja o položaju i potrebama mladih provedenog u posljednih 13 godina, a koje je proveo Institut pokazuju da je svaka treća mlada osoba u BiH uključena u volonterske aktivnosti i da mladi volontiranje vide kao efikasan alat za postizanje pozitivnih društvenih promjena.

Volonterke i volonteri svih starosnih kategorija veoma su važni za svako društvo! Njihova važnost do posebnog izražaja dolazi u vanrednim okolnostima. Prethodna godina, ali i ova koja je već na izmaku protekle su najvećim dijelom u vanrednim okolnostima, a opet su nam pokazale da su volonterke i volonteri dali nemjerljiv značaj u savladavanju izazova koje je donijelo „novo normalno“.

U 2021. godini Međunarodni dan volontera se obilježavao pod sloganom Volontiraj sada za našu zajedničku budućnost (eng. Volunteer now for our common future). I to nije samo slogan, već i poziv na akciju! Čvrsto vjerujemo da kad su ljudi ohrabreni da se uključe u rješavanje problema, onda će i rješenja biti ostvariva i trajna.

Pored niza inicijativa koje je Institut provodio sa partnerima, a koje promoviraju i potiču volontiranje i razvoj volonterskih politika u BiH i regiji, posljednje dvije godine aktivno radimo i na razvijanju koncepta korporativnog volontiranja u BiH.

Kako bi korporativno volontiranje postalo koncept koji živi u praksi, ove godine uposlenici Instituta za razvoj mladih KULT organizirali su akciju volontiranja, te proveli preko 50 sati volontirajući na 5 lokacija u udruženjima i institucijama koje brinu o onima u stanju potrebe. Priprema i podjela obroka u humanitarnoj organizaciji Merhamet, radno – okupaciona terapija i kreativne radionice u Domu Sentivo, Domu Vitalis i Centru za zdravo starenje, kao i terenske aktivnosti u Crvenom krstu Opštine Istočna Ilidža upotpunile su radne dane naših uposlenika i potakle na razmišljanje kako volontiranjem danas možemo doprinijeti boljoj zajedničkoj budućnosti društva.

Institut za razvoj mladih KULT poziva partnere i prijatelje, preduzeća i organizacije civilnog društva da se pridruže inicijativi provedbe korporativnog volontiranja. Bilo da želite volontirati ili vam je potrebna volonterska usluga, možete se registrirati putem online platforme VOLONTIRAJ.BA.

Korporativno volontiranje vrsta je društvenog angažmana koji planiraju, organiziraju i izvršavaju uposlenici, a koja s druge strane, odobrava, potiče i finansijski podržava menadžment preduzeća. Za sistemsko bavljenje korporativnim volontiranjem razvili smo platformu volontiraj.ba, koja je nastala u okviru inicijative „Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u Bosni i Hercegovini“, koju provodi Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Udruženjem poslodavaca FBiH i uz podršku Evropske unije.

Akcijom volontiranja uposlenika Institut je zaokružio obilježavanje Međunarodnog dana volontera 2021. koje je obuhvatilo niz aktivnosti provedenih u svrhu promoviranja i proslavljanja volontiranja, volontera i volonterki, ali i svih aktera uključenih u ovu oblast. Podršku Institutu u obilježavanju ovogodišnjeg Međunarodnog dana volontiranja pružili su partneri Volonteri Ujedinjenih naroda u BiH i Regionalna kancelarija za saradnju mladih RYCO.

ROUTE WB6 / Galerija slika

No Images

ROUTE WB6 / Dokumenti

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search