ROUTE WB6 volonteri na 16. Pravo Ljudski Film Festivalu o solidarnosti

Pravo Ljudski Film Festival još jedan je od partnera Instituta za razvoj mladih KULT u provedbi prekograničnog programa razmjene volontera ROUTE WB6 u Bosni i Hercegovini.

Za vrijeme trajanja 16. Pravo Ljudski Film Festivala, grupa od deset mladih volontera iz regije Zapadnog Balkana koja boravi u Sarajevu uključena je u programski dio festivala, diskusije i interaktivne radionice sa autorima i rediteljima dokumentarnih filmova koji tematiziraju ljudska prava.

Pored programskog dijela i aktivnosti kojima volonteri i volonterke podržavaju realizaciju festivala, mladi imaju priliku učestvovati i u interkulturalnim radionicama kako bi se što bolje upoznali sa kontekstom kulture i historije Bosne i Hercegovine, što u konačnici dodatno obogaćuje iskustva volontera tokom razmjene.

Deset volontera ROUTE WB6 projekta učestvovalo je u interkulturalnoj radionici na temu solidarnosti, održanoj u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u četvrtak, 2. decembra 2021. godine. Podršku i poseban doprinos u realizaciji radionice pružio je dr. Nicolas Moll, historičar i trener u oblastima interkulturalne saradnje, suočavanja sa prošlošću i razvoja civilnog društva.

Nakon uvodnog dijela radionice, volonteri su imali priliku da posjete izložbu „Wake up, Europe! – Mobilizacija podrške i solidarnosti za Bosnu i Hercegovinu i njene građane tokom rata 1992-1995.“, koja govori o podršci brojnih organizacija u Evropi građanima Bosne i Hercegovine za vrijeme rata 1992-1995. godine. Cilj izložbe je da potakne na razmišljanje: Šta podrazumijevamo pod solidarnošću?

Nakon obilaska izložbe, mladi volonteri i volonterke su imali priliku da razgovaraju o svojim shvatanjima riječi solidarnost i podijele utiske. ROUTE WB6 volonteri i volonterke složili su se da solidarnost ne znači nužno pomoć i saosjećanje sa drugima samo tokom prirodnih nepogoda, ratnih sukoba, pandemija, nego i u svakodnevnom životu, prvenstveno kroz volonterski rad u svojoj lokalnoj zajednici, ali i šire.

ROUTE WB6 je regionalni projekat u koji je uključeno šest zemalja Zapadnog Balkana i koji promiče dugoročno i kratkoročno prekogranično volontiranje kao alat koji će pomoći u prevazilaženju društvenih i etničkih podjela među mladima u regiji i potaknuti ih da usvoje europske društvene vrijednosti koje će doprinijeti pomirenju, stabilnosti i prosperitetu u zemljama Zapadnog Balkana.

Projekt ROUTE WB6 za cilj ima da mladi Zapadnog Balkana postanu pokretačka snaga pomirenja i društvene obnove - akteri koji će promicati europske vrijednosti, međukulturni dijalog i regionalnu saradnju u cilju socio-ekonomskog i demokratskog razvoja.

ROUTE WB6 / Galerija slika

No Images

ROUTE WB6 / Dokumenti

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search