Promocija Analize stanja i položaja mladih u Federaciji BiH 2013.

U petak, 13. decembra 2013. g. u 13 sati, u zgradi Vlade Federacije BiH održala se Promocija Analize stanja i potreba mladih u Federaciji BiH 2013. Analiza stanja i potreba mladih u FBiH je prvi urađen opsežan dokument koji sažima istraživanje o mladima na prostoru FBiH, te analizira njihov položaj kroz nekoliko najznačajnijih oblasti za mlade.

Ova analiza pripremljena je u uskoj saradnji između vladinog i nevladinog sektora, tačnije Federalnog ministarstva kulture i sporta i Instituta za razvoj mladih KULT. Istraživanje je utemeljeno na zakonskim obavezama proizišlim iz Zakona o mladima FBiH i urađeno je s namjerom da bude polazna osnova za izradu strategije prema mladima FBiH.

Prilikom istraživanja vođeno je računa da se dobiju podaci koji se jednostavno mogu klasificirati po ključnim oblastima za populaciju mladih: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita, socijalna politika, informiranje, učešće u društvenom životu i dr. Definirani problemi i potrebe trebali bi biti polazna osnova institucijama koje u svom djelokrugu imaju neku od spomenutih oblasti za kreiranje preciznih programa za mlade, s konkretnim mjerama za njihovo učinkovito rješavanje. Prezentaciju rezultata ovog istraživanja možete pogledati OVDJE

Promociji analize prisustvovavali su predstavnici vladinog i nevladinog sektora, kao i općinska i kantonalna vijeća mladih iz FBiH, koja su zakonski predstavnici/e mladih. 

 analiza1

analiza2

analiza3

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search