Poster 2
U ovom trenutku na servisu volontiraj.ba ostvareno je deset uparivanja/matchinga između udruženja i društveno odgovornih preduzeća.

Servis volontiraj.ba nastao je kao produkt inicijative „Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH“ koju, uz finansijsku podršku Evropske unije, provodi Institut za razvoj mladih KULT s ciljem povezivanja udruženja s preduzećima u oblasti korporativnog volontiranja. Servis volontiraj.ba s radom je počeo u doba pandemije i u toku prve godine rada na servisu volontiraj.ba registrirano je 84 udruženja s jedne strane i 31 preduzeće s druge strane.

Suad 2 1

Nastavljamo dalje s pričama o volonterima i volonterkama u Bosni i Hercegovini koje nas, ovoga puta,  vode na sjeveroistok Bosne i Hercegovine, tačnije u Brčko kod Suada Murselovića. Suad je rođen u Brčkom, dok je osnovnu i srednju školu završio u Tuzli. Nakon završene Gimnazije „Meša Selimović“, odlučio se za pravne nauke i upisao Pravni fakultet Univrziteta u Tuzli. Trenutno volontira u Bravo Asocijaciji i pomaže kao mentor drugim volonterima i volonterkama.

IMG 6746

Institut za razvoj mladih KULT u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz podršku Evropske unije organizirao je sastanak sa predstavnicima svih nivoa vlasti u BiH kako bi ih upoznali sa dokumentom „Okvirne smjernice BiH za implementaciju Vodećih načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima 2021 – 2025“.

4 1 min

Prva priča o volonterima i volonterkama u Bosni i Hercegovini vodi nas u glavni grad Sarajevo, kod Adisa Keserovića. Adis je rođen u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu i gdje i danas radi. Tokom 2020. godine Adis je diplomirao na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Pored studija pedagogije Adis je svoje formalno obrazovanje dopunjavao neformalnim obrazovanjem i volonterskim iskustvima.

up
Kako bi se osiguralo bolje poštivanje ljudskih prava u privrednom sektoru, Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH je, uz finansijsku podršku Europske unije, pokrenuo inicijativu koja će uspostaviti standardnu politiku i definisati praktična uputstva za bh. kompanije u cilju jačanja korporativne odgovornosti po pitanju poštivanja ljudskih prava u BiH, utemeljena na Vodećim načelima UN-a.

U dosadašnjoj implementaciji Inicijative provedena je analiza o stanju ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH, izrađena Metodologija za izradu Povelje o ljudskim pravima u privrednom sektoru u BiH kao i sama Povelja koju su potpisali više od 80 kompanija u BiH, te poslodavačka i druga udruženja. Također, pokrenut je prvi servis za razvijanje korporativnog volontiranja u BiH, www.volontiraj.ba i napravljen dokument Okvirne smjernice BiH za implementaciju UNGP-a 2021.-2025.

Voditeljica programa ispred KULT-a Mirela Geko naglasila je da ove smjernice pokazuju spremnost BiH da unaprijedi zaštitu ljudskih prava u poslovanju, a kroz sam dokument će pojačati zalaganje nadležnih institucija za poštivanje ljudskih prava u poslovanju.

"Prilikom izrade Okvirnih smjernica, konsultovan je i Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH i Zakon o zabrani diskriminacije u BiH te se posebna pažnja posvetila rodnoj ravnopravnosti. Mnoge institucije, među kojima je i pravna sekcije Delegacije EU u BiH, su dale svoje komentare koje su uvrštene u konačnu verziju Okvirnih smjernica i na taj način poboljšale ovaj dokument. Od svih relevantnih institucija smo dobili pozitivno mišljenje. Ovaj dokument sadrži set smjernica za države, privredni sektor i  sve one kojima su narušena ljudska prava u poslovanju, s ciljem sprječavanja, adresiranja i dostupnosti pravnog lijeka za oštećene u toku poslovnih operacija", istakla je Geko.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search