Dijalog mladih i vlasti Općine Ilijaš – U susret Strategiji prema mladima

Dijalog mladih i vlasti Općine Ilijaš – U susret Strategiji prema mladima

Ilijaš naslovna fotografija
Dijalog mladih i vlasti Općine Ilijaš – u susret Strategiji prema mladima održan je u srijedu 15. februara 2023. godine u prostorijama Biznis centra u Ilijašu. Pored srednjoškolaca i članova omladinskih organizacija, Dijalogu su prisustvovali i vijećnici Općinskog vijeća Ilijaš.

Učesnici su imali priliku diskutovati o nekoliko oblasti, koje su ujedno i dio Nacrta Strategije prema mladima Općine Ilijaš. Oblasti o kojima se raspravljalo tokom Dijaloga bile su:

  • Obrazovanje
  • Rad, zapošljavanje i samozapošljavanje mladih
  • Kultura i sport mladih
  • Aktivizam i učešće, slobodno vrijeme, mobilnost i informiranost mladih

Ilijaš 2 fotografija

Događaj je pružio priliku mladima i članovima omladinskih organizacija da razgovaraju sa vijećnicima, te da zajedno s njima sudjeluju u kreiranju nove Strategije prema mladima Općine Ilijaš. Vijećnici su mlade informirali o aktuelnim programima i mjerama koje se provode na nivou općine. Učesnici su predlagali određene inicijative i politike koje bi željeli vidjeti u Općini Ilijaš, a koje bi dodatno poboljšale status mladih. Mladi i vijećnici su tokom diskusije nastojali doći do novih ideja i rješenja za unapređenje postojećih politika kao i kreiranje inicijativa koje bi odgovorile na potrebe i probleme mladih u općini Ilijaš.

Dijalog je izazvao pozitivne reakcije i komentare svih učesnika koji su izrazili želju da održavanje Dijaloga mladih i vlasti u budućnosti postane redovan događaj na kojem će mladi imati priliku da zajedno sa sa predstavnicima vlasti sarađuju u cilju poboljšanja položaja mladih u ovoj Općini.

Ilijas 3 fotografija

Dijalog mladih i vlasti model je participativnog procesa u kojem mladi i donosioci odluka kontinuirano sarađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih. Događaj predstavlja prostor za interakciju u kojem mladi aktivno doprinose razvoju kvalitetnih politika prema mladima na svim nivoima vlasti, te omogućava civilnom društvu, mladima i drugim partnerima da zajednički identificiraju, promoviraju i provode aktivnosti izgradnje povjerenja i jačanja društvene kohezije. Dijalog mladih i vlasti realiziran je u saradnji sa Općinom Ilijaš.

Institut za razvoj mladih KULT i Općina Ilijaš nastavljaju sa aktivnostima koje se odnose na Nacrt Strategije prema mladima sa akcionim planom za period 2023-2028. godina.

Search