Svaka druga žena starija od 15 godina u Bosni i Hercegovini doživjela je nekih oblik nasilja, pokazalo je istraživanje Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini i OSCE-a. U prvih sedam mjeseci 2020. godine, broj prijema u sigurne kuće porastao je za 50%, a broj poziva na SOS linije za 47%.

Ovi podaci jasno pokazuju da je borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama daleko od gotove, te da cjelokupno društvo, bez izuzetaka, mora dati svoj doprinos u borbi. Veliki broj slučajeva nasilja ostane nezabilježen – djevojčice i žene iz različitih kulturoloških razloga, straha, ekonomske ovisnosti i stigme ne prijavljuju nasilje.

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje Javni poziv za učešće u Dijalogu mladih i vlasti, koji se organizira u saradnji sa Općinom Ilidža.

O DIJALOGU MLADIH I VLASTI

Dijalog mladih i vlasti model je participativnog procesa u kojem mladi i donosioci odluka kontinuirano sarađuju i zajedno oblikuju proporuke za poboljšanje položaja mladih. Dijalog mladih i vlasti je alat koji osigurava da omladinske politike odgovaraju na potrebe i problema sa kojima se mladi susreću. Drugim riječima, Dijalog je prostor u kojem mladi aktivno pridonose razvoju omladinskih politika na svim nivoima vlasti.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search