„Formiranje vijeća mladih predstavlja jačanje kapaciteta omladinskih udruženja. To će biti poticaj mladima da se društveno angažiraju iskoristivši sve prednosti neformalnog obrazovanja, čime će biti olakšana saradnja među organizacijama i razmjena iskustava", riječi su Azemine Habibić, predsjednice  KUD Ilijaš na sastanku održanom 20. 9. 2011. g. u prostorijama KUD-a Ilijaš. Na sastanku se govorilo o broju omladinskih organizacija na području ove općine. KUD Ilijaš svakodnevno radi na promoviranju Zakona o mladima FBiH upoznavajući tako svoje članove s njihovim pravima i obavezama.

.

U okviru projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih počinje program obuke koji se sastoji od 8 modula. Obuku će pohađati  predstavnici/e omladinskih udruženja i omladinskih savjeta iz cijele BiH. U periodu od 22. do 24. septembra 2011. g. održat će se prvi modul obuke o temi Institucionalno pozicioniranje omladinskih organizacija i zakonska regulativa o mladima i udruženjima, a od 24. do 26. septembra o temi Omladinski savjeti – nekad, sad i u budućnosti. Cilj je osnažiti ljudske resurse za stručno i održivo upravljanje vijećima mladih i unaprijediti saradnju s vlastima.

.

8. septembra 2011. g.  Institut za razvoj mladih KULT potpisao je sporazum o saradnji s Omladinskim savjetom Istočne Hercegovine. Savjet obuhvata sedam opština: Berkovići, Ljubinje, Trebinje, Bileća, Gacko, Istočni Mostar i Nevesinje. Saradnja omladinskih savjeta i nosioca projekta ogleda se u stvaranju sredine koja je usmjerena prema poboljšanju položaja mladih, u kojoj mladi mogu sudjelovati u procesima odlučivanja. Na taj način se odgovorno uključuju u stvaranje bolje budućnosti u svojoj zajednici, ali i na višim nivoima. Projekt Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih provodi Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Demokratskom organizacijom mladih Velika Kladuša, udruženjem PRONI iz Brčkog, Omladinskim savjetom Vlasenica, te KULTOM Gradačac uz podršku Evropske unije.

.

„Vijeće mladih Općine Goražde osnovano je nakon inicijative nekih od udruženja članica Vijeća i općine Goražde. Smatramo da će ovaj oblik zajedničkog funkcioniranja omladinskih udruženja služiti kao platforma za stvaranje kvalitetnijih politika prema mladima, te da će pridonijeti aktivnijem sudjelovanju mladih u aktivnostima vezanim za poboljšanje njihovog položaja u Goraždu", kazao nam je Armin Terović, predsjednik Vijeća mladih Goražda. Istakao je problem s prostorom za mlade u  ovoj općini. "Centar za mlade postoji, ali udruženja iz nepoznatog razloga nikada ne dobivaju prostorije na korištenje", istakao je. Po završetku razgovora upriličeno je i potpisivanje sporazuma o saradnji Instituta za razvoj mladih KULT i Vijeća mladih Goražda u projektu Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih.

Govorilo se i o aktivnostima koje su pred nama, obuci koju će proći sva omladinska udruženja, te tehničkim pitanjima u vezi s zakonskim  uredbama registriranja vijeća mladih.

.

25. augusta 2011. g. u prostorijama Omladinskog centra Jajce upriličeno je potpisivanje sporazuma o saradnji Instituta za razvoj mladih KULT sa udruženjima UG Omladinski centar Jajce i Asocijacije mladih Vinac, u projektu Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih. Tom prilikom su predstavnici/e KULTA posjetili prostorije Centra, što je bila odlična prilika za razgovor o realiziranim projektima, aktivnostima koje se trenutno provode i onima koje su u planu, te njihovim vrijednim aktivistima/kinjama.

U jednoj od prostorija centra je smještena redakcija lokalnog informativnog časopisa SENZOR, projekta kojim se OC Jajce izuzetno ponosi. „SENZOROM je lokalno stanovništvo dobilo priliku saznati kako mogu utjecati na razvoj lokalne zajednice“, kazao nam je Samir Agić, predsjednik OC Jajce. Amel Zekan, predsjednik Asocijacije mladih Vinac dodao je da ova mlada organizacija ima punu podršku OC Jajce, koje radi s mladima već skoro 10 godina, što će biti izuzetno bitno u procesu osnivanja vijeća mladih. Predstavnici/e KULTA su predstavili i Vodič kroz ZoMFBiH koji će u mnogo čemu pomoći omladinskim udruženjima u razumijevanju Zakona.

.

Do kraja augusta 2011. godine Institut za razvoj mladih KULT će sa omladinskim udruženjima i omladinskim savjetima potpisati sporazume o saradnji u projektu Intitucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih. Tim povodom su predstavnici/e osam omladinskih udruženja posjetili Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA: Neformalne grupe mladih Prijatelji omladinskog centra, Otvorene  asocijacije mladih iz Travnika, Demokratskog  omladinskog pokreta – DOP, Omladinske  novinske  asocijacije u BiH, Udruge mladih Alternativna liga iz Ljubuškog, KUD-a lijaš, UG Omladinski centar Gornji Vakuf-Uskoplje, Asocijacije srednjoškolaca u BiH i Omladinskog savjeta Istočne Ilidže. Osim potpisivanja sporazuma, sastanak je imao za cilj prisutnima predstaviti rad Instituta za razvoj mladih KULT, Zakon o mladima FBiH, te druge značajne inicijative i aktivnosti.

.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search