II i III modul obuke pod nazivom Politika prema mladima i Javno zagovaranje, održao se od 20. do 23. oktobra 2011. g. u Obrazovno razonodnom centru za mlade SPAJALICA. Obuci su prisustvovali predstavnici/e omladinskih udruženja uključenih u projekt uspostavljanja vijeća mladih.

Razlika između pojmova politika i strategija prema mladima, standardi koje bi akteri uključeni u razvoj politika prema mladima morali zadovoljiti ukoliko žele rezultate koji su poželjni i vrijedni za mlade i društvo uopće, koraci za izradu strategije prema mladima, proces izrade plana djelovanja po oblastima su neki od sadržaja II modula obuke Politika prema mladima.

Zašto i kako pak zagovarati, bila je tema III modula obuke pod nazivom Javno zagovaranje. Kako privući pažnju na važno pitanje i usmjeriti one koji donose odluke prema rješenju, utjecati na došenje odluka na svim razinama, mobilizirati građane/ke i uvjeriti ih da se uključe primjenjujući tehnike i strategije zagovaranja učili su polaznici/e obuke.

Vježbe koje su mladi na ovim radionicama radili u cilju praktične primjene usvojenih znanja, pomoći će im da kroz učešće u procesu formiranja vijeća mladih daju svoj maksimalan doprinos.

Program obuke se održava u okviru projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih s ciljem izgradnje i osnaživanja ljudskih resursa za stručno i održivo upravljanje vijećima mladih, te institucionalno rješavanje problema mladih.

.

13.oktobra 2011. godine tri omladinska udruženja: Omladinski centar Gornji Vakuf- Uskoplje, Udruženje građana ADEPT i Udruženje za borbu protiv ovisnosti Stop ovisnosti osnovali su  Vijeće mladih općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Napisana je vizija i misija vijeća mladih. Naznačeno je da će promovisati omladinski aktivizam, inicirati projekte sa ciljem povećanja participacije mladih kao ravnopravnih aktera u društveno-političkom životu zajednice, raditi će na uspostavljanju komunikacije sa lokalnim vlastima, jačanju kapaciteta organizacija kroz treninge, radionice i edukaciju, uspostavljanju saradnje sa drugim omladinskim organizacijama iz naše zemlje i regije, te iniciranje procesa osnivanja kantonalnog vijeća mladih i aktivno učestvovanje u kompletnoj strukturi vijeća mladih FBiH.

Uslijedio je izbor radnih tijela, i utvrđivanje liste kandidata za Upravni i Nadzorni odbor vijeća mladih.

Na sjednici je jednoglano usvojen i Statut  Vijeća mladih općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Osnivačka skupština održala se u organizaciji OSCE-a uz podršku službenika za mlade Općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

.

U Ilidži, u Obrazovno–razonodnom centru za mlade SPAJALICA, od 20. do 23. oktobra 2011. g. održat će se II i III modul obuke o temama Javno zagovaranje i Politika prema mladima, a o temi Upravljanje projektnim ciklusom u periodu od 27. do 30. oktobra 2011. g. Obuci će prisustvovati  predstavnici/e omladinskih udruženja i omladinskih savjeta uključenih u projekt za uspostavljanje vijeća mladih.


.

Omladinski savjeti – nekad, sad i u budućnosti bila je tema prvog modula obuke održanog za predstavnike/ce omladinskih savjeta uključenih u projekt uspostavljanja vjeća mladih. Obuka je održana u Vlasenici od 24. do 26. septembra 2011. g. Zakon o omladinskom organizovanju, struktura omladinskih savjeta, uloga i struktura Omladinskog savjeta Republike Srpske, te uspostavljenje uspješne saradnje s lokalnim vlastima samo su neke od tema o kojima se govorilo tokom obuke. Program obuke se održava u okviru projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih s ciljem izgradnje i osnaživanja ljudskih resursa za stručno i održivo upravljanje omladinskim savjetima, te institucionalno rješavanje problema mladih.

.

Na inicijativu omladinskog udruženja PULS Orašje, 6. oktobra 2011. g. održan je sastanak u prostorijama Općine Orašje. Sastanku su prisustvovali predstavnici/e udruženja PULS Orašje, Kostrčke udruge mladih KUM, udruženja Mladi urbano za kulturu MOZAK, predstavnici/e OSCE-a, službenik za mlade općine Orašje, te regionalni savjetnik u projektu Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih.

Proces formiranja vijeća mladih općine Orašje, te uspostavljanje partnerskog odnosa između omladinskih organizacija i predstavnika/ca vlasti, bile su teme sastanka. Admir Nurkić, predstavnik omladinske organizacije PULS Orašje iznio je prijedlog Statuta Vijeća mladih općine Orašje, nakon čega su prisutni iznijeli svoje sugestije. Prijedlog statuta će se predočiti skupštinama navedenih udruženja kako bi usaglasili primjedbe i sugestije, te zajedno odlučili o njegovom usvajanju.

Cilj je formiranje institucionalne strukture predstavnika mladih, kako bi ove strukture mogle sudjelovati u svim procesima donošenja odluka za mlade na svim razinama vlasti.

.

Prvi modul obuke pod nazivom Institucionalno pozicioniranje omladinskih udruženja i legislativa koja se tiče mladih i udruženja održan je u Vlasenici u od 22. do 24. septembra 2011. g. Obuci su prisustvovali predstavnici/e omladinskih udruženja uključenih u projekt uspostavljanja vijeća mladih. Tokom obuke učesnici/e su učili o temama: pojam omladinskog sektora i njegova podjela na vladin i nevladin, zakoni i politike koji se odnose na mlade u BiH, Zakon o mladima FBiH (ZoMFBiH) u komparaciji sa Zakonom o omladinskom organizovanju Republike Srpske (ZoOORS), pozicioniranje omladinskog sektora, građanski aktivizam, zakonske mogućnosti registracije udruženja kroz pojašnjavanje Zakona o udruženjima i fondacijama, te ZoMFBiH i ZoOORS. Govorilo se i o drugim temama, usko vezanim za problematiku uspostavljanja vijeća mladih i mlade uopće.

Program obuke se održava u okviru projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih.

.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search