Upravljanje projektnim ciklusom bila je tema četvrtog modula obuke, održanog za predstavnike/ce omladinskih udruženja iz FBiH i DB uključenih u projekt za uspostavljanje vijeća mladih. Obuka je održana od 16. do 19. novembra 2011. g. u Obrazovno – razonodnom centru za mlade SPAJALICA.

Polaznici/e obuke učili su o fazama projektnog upravljanja koje uključuju šest etapa: 1. Istraživanje, 2. Planiranje, 3. Sastavni dijelovi projektnog prijedloga, 4. Apliciranje/traženje sredstava, 5. Provođenje projekta/monitoring i 6. Evaluacija. Na ovaj način, imali su priliku upoznati se s metodologijom kojom se planiraju i provode projekti od razvoja projektne ideje do evaluacije.

Treći modul obuke pak o temi Zakonska regulativa u RS-u: prednosti i nedostaci, održan je od 19. do 20. novembra 2011. g. za predstavnike/ce omladinskih savjeta. Pojam omladinskog organizovanja, proces donošenja Zakona o omladinskom organizovanju u RS-u, te izmjene i dopune, teme su o kojima se govorilo tokom obuke.

Program obuke od osam modula odvija se u sklopu projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlsti kroz osnivanje vijeća mladih.

.

Institut za razvoj mladih KULT poziva neformalne grupe mladih da se prijave na Javni poziv za sufinansiranje troškova za registraciju omladinskih udruženja iz Federacije BiH (FBiH). Institut za razvoj mladih može sufinansirati troškove osnivanja i registracije omladinskog udruženja do 150,00 KM po udruženju.

Kriteriji za prijave neformalnih grupa:

- neformalna grupa aktivna je najmanje 3 mjeseca u kontinuitetu,

- neformalna grupa osniva i registrira omladinsko udruženje prema Zakonu o mladima FBiH (Službene novine FBiH br. 36/10, Član 4.) omladinsko udruženje predstavlja udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine 2/3 mladih, čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koje se osniva, registruje, djeluje i prestaje postojati u skladu sa zakonom na osnovu kog je registrirano),

- neformalna grupa može osigurati preostali dio potrebnog novca za osnivanje i registraciju omladinskog udruženja,

- neformalna grupa formirat će omladinsko udruženje u lokalnoj zajednici u kojoj nije dovoljno razvijen omladinski nevladin sektor.

Prijavni obrazac može se preuzeti ovdje. Svu potrebnu dokumentaciju treba poslati najkasnije do 30. novembra 2011. g. na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Aplikacije koje ne pristignu do naznačenog roka neće se razmatrati. Institut za razvoj mladih KULT će sve prijavljene neformalne grupe obavijestiti o ishodu, najkasnije do 10. decembra 2011. g. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama potrebno je obratiti se na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na telefon 033 621351 (kontakt: Aida Sušić).

.

10.11.2011. godine na sastanku sa predstavnicima ONAuBiH i DOP-a razgovaralo se o trenutnoj situaciji na području sarajevskih općina Novo Sarajevo i Stari Grad po pitanju omladinskog aktivizma i organizovanja mladih, bazi organizacija u njihovim općinama i kapacitetima istih. Tema sastanka su bili i koraci ka formiranju vijeća mladih u ovim općinama, doprinos i budućnost DOP-a i ONAuBIH.

Obavješteni su da će Institut za razvoj mladih KULT u idućoj godini izdati brošuru o koracima uspostavljanja vijeća mladih koja će u mnogo čemu olakšati formiranje i funkcionisanje vijeća mladih.

.

U Ilidži, u Obrazovno–razonodnom centru za mlade SPAJALICA, od 16. do 19. novembra 2011. g. održat će se IV modul obuke o temi Upravljanje projektnim ciklusom za predstavnike/ce omladinskih udruženja iz FBiH i DB, dok će se u periodu od 19. do 22. novembra 2011. održati III i IV modul o temama Zakonska regulativa u RS-u: prednosti i nedostaci i Javno zagovaranje za predstavnike/ce omladinskih savjeta iz RS-a.

.

U okviru projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih predstavnici 12 omladinskih organizacija iz Brčkog su na sastanku održanom 11. novembra o. g. sa predstavnicima/ama Skupštine Brčko distrikta BiH i Vlade Brčko distrikta BiH, te šefovima zastupničkih klubova, zatražili usvajanje zakona i strategije prema mladima.

Katarina Vučković iz PRONI Centra za omladinski razvoj u Brčkom rekla je da Distrikt predstavlja dio BiH koji nema zakon o mladima, budući da Federacija i RS imaju usvojene zakone koji reguliraju omladinsku politiku. "Kao organizacije koje se bave pitanjima od važnosti za mlade, zalažemo se za institucionalno rješavanje pitanja mladih, prije svega kroz zakon o mladima", istakla je Vučković.

Ukazana je potreba boljeg angažiranja vlasti na strategiji za mlade, osnivanju vijeća mladih, skupštinske komisije za mlade, te potrebu vraćanja prostora omladinskog centra mladima na korištenje. Pored ovoga, govorilo se i o dosadašnjoj suradnji omladinskih organizacija, te položaju mladih u BiH.

Gradonačelnik Brčkog Miroslav Gavrić nakon sastanka je rekao da je Vlada Distrikta danas dobila „jasan zadatak po pitanjima koja muče mlade".

"Snaga kojom se mladi bore je zadivljujuća, Distrikt zaista ima omladinu koja je vrijedna i koja radi na afirmaciji zakonskih rješenja i modula saradnje koji će dovesti do toga da Distrikt bude zajednica u kojoj će oni moći da se afirmiraju u kulturnom, sportskom i profesionalnom životu", istako je Gavrić.

Predsjednik Skupštine Distrikta Esad Atić rekao je da će zahtjevi mladih imati podršku u brčanskoj skupštini i izrazio nadu da će zakon o mladima do kraja godine ući u skupštinsku proceduru i biti usvojen.

"Došlo je vrijeme da se taj posao konačno obavi i da se omladinski sektor u potpunosti uključi u sve društvene tokove u Brčkom", poručio je Atić.

Nakon sastanka omladinske organizacije će zaključke sastanka proslijediti svima koji su prisustvovali, te zastupnicima/ama političkih opcija koje nisu prisutvovali sastanku.

OSCE Ured Brčko je podržao ovu inicijativu, a o sastanku je sa mjesta događaja izvijestilo sedam lokalnih medija.

.

 

Drugi modul obuke pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, održao se od 27. do 30. oktobra 2011. g. u Obrazovno–razonodnom centru za mlade SPAJALICA. Obuci su prisustvovali predstavnici/e omladinskih savjeta uključenih u projekt uspostavljanja vijeća mladih.

Polaznici/e obuke učili su o fazama projektnog upravljanja koje uključuju šest etapa: 1. Istraživanje, 2. Planiranje, 3. Sastavni dijelovi projektnog prijedloga, 4. Apliciranje/traženje sredstava, 5. Provođenje projekta/monitoring i 6. Evaluacija. Na ovaj način, imali su priliku upoznati se s metodologijom kojom se planiraju i provode projekti od razvoja projektne ideje do evaluacije.

Vježbe koje su polaznici/e radili tokom ove radionice u cilju praktične primjene usvojenih znanja, pomoći će im prilikom izrade projektnih prijedloga.

Program obuke se održava u okviru projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih s ciljem izgradnje i osnaživanja ljudskih resursa za stručno i održivo upravljanje vijećima mladih, te institucionalno rješavanje problema mladih.

.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search