26. januara 2012. g. održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Čelić. Skupštini su pored predstavnika/ca četiri omladinske organizacije: U toku, United, Juvenis i Mladost, prisustvovali referent za mlade gosp. Nermin Okanović i regionalni saradnik u projektu Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih, gosp. Damir Pervanović.

Tokom skupštine imenovan je predsjednik Skupštine, Upravni i Nadzorni odbor. Registracijom Vijeća mladih općine Čelić koja se očekuje do kraja februara 2012. godine,  u FBiH će pored Vijeća mladih općine Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje i Tomislavgrad biti formirano još jedno vijeće mladih  u skladu sa Zakonom o mladima u FBiH.  Do tada će članovi Vijeća mladih općine Čelić vrijedno raditi na njegovoj promociji kako bi ukazali na važnost i prednosti formiranja institucionalne strukture predstavnika mladih.

.

Javnim zagovaranjem do održive saradnje s institucijama vlasti u procesu kreiranja sektorskih politika bila je tema je šestog modula obuke. Radionica je održana za predstavnke/ce omladinskih udruženja uključenih u projekt Vijeća mladih u periodu od 21. do 22. januara 2012. godine u Obrazovno – razonodnom centru za mlade SPAJALICA.

Da bi se djelotvorno bavile zagovaranjem, nevladine organizacije moraju razumijeti relevantne procedure, procese i praksu u bosanskohercegovačkim parlamentima, ali i vlastitu ulogu u ovim procesima, te sistemski pratiti donošenje novih zakona i politika. Upravo ova radionica je imala za cilj pružiti konkretne i praktične informacije o tome kako zagovarati interese javnosti stvarajući trajne društvene promjene, kako utjecati na došenje odluka na svim razinama, te kako zagovaranje može da doprinese sveukupnom radu NVO-a. U skladu s tim zakonodavno zagovaranje, proces izrade i donoošenja zakona, mapiranje moći – pozicije pri kreiranju javnih politika i koaliciono zastupanje bile su samo neke od tema o kojima se govorilo na radionici.

Vježbe koje su polaznici/e radili tokom radionice omogućit će onima koji odluče zagovarati  interese građana da pruže maksimalan doprinos.

Radionica je održana u okviru projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih.

.

U Ilidži, u Obrazovno–razonodnom centru za mlade SPAJALICA, od 20. do 22. januara 2012. g. održat će se VI modul obuke o temi Mehanizmi održive saradnje s vlastima u procesima kreiranja sektorskih politika, a modul V o temi Namicanje sredstava, finansijsko planiranje, racunovodstveno i finansijsko upravljanje u periodu od 26. do 28. januara 2012. g. Obuci će prisustvovati  predstavnici/e omladinskih udruženja i omladinskih savjeta uključenih u projekt za uspostavljanje vijeća mladih.

.

Danas, 21. decembra 2011. g. Institut za razvoj mladih KULT potpisao je ugovor o saradnji s 20 neformalnih grupa iz FBiH u svrhu sufinansiranja njihove formalne registracije u omladinska udruženja. Na osnovi Javnog poziva odabrane su neformalne grupe mladih iz FBiH, koje dolaze iz sljedecih mjesta: Blagaj, Bosanski Petrovac, Busovaca, Domaljevac, Drinovci, Gorazde, Ilidža, Kakanj, Ključ, Mostar, Sarajevo, Prozor-Rama, Tomislavgrad, Tuzla, Zavidovići i Zenica. Iznos koji ce KULT isplatiti je 150,00 KM po neformalnoj grupi. Cilj je razvoj i jačanje omladinskog nevladinog sektora u lokalnim zajednicama FBiH kako bi se formirale institucionalne strukture predstavnika mladih koje će sudjelovati u svim procesima donošenja odluka za mlade na svim razinama vlasti. U skladu s tim, udruženja ce imati obavezu uključiti se u proces formiranja vijeća mladih u FBiH, a tako i u sve društvene tokove u svojoj lokalnoj zajednici.

.

IV modul obuke pod nazivom Javno zagovaranje, održao se od 24. do 25. decembra 2011. g. u Obrazovno razonodnom centru za mlade SPAJALICA. Obuci su prisustvovali predstavnici/e omladinskih savjeta uključenih u projekt uspostavljanja vijeća mladih.

Vještine zagovaranja ključ su daljnjeg razvoja demokratske prakse na svim razinama BiH političkog života. U tom procesu, uloga aktivista posebno je važna za građansko društvo. Upravo, u okviru radionice Javno zagovaranje učili su polaznici/e obuke kako zagovarati interese javnosti stvarajući trajne društvene promjene bez obzira da li je cilj poboljšanje položaja mladih, stvaranje jednakih mogućnosti za žene ili pak izgradnja boljeg školskog sistema.

Kako privući pažnju na važno pitanje i usmjeriti one koji donose odluke prema rješenju, utjecati na došenje odluka na svim razinama, mobilizirati građane/ke i uvjeriti ih da se uključe primjenjujući tehnike i strategije zagovaranja. Kako postati onima koji izgrađuju mreže i saveze s vladinim i nevladinim organizacijama, onima koji upotrebljavaju medije kako bi proširili svoju poruku, kako postati uspješni zagovaratelji, bile su teme o kojima se govorilo na radionici.

Radionica je održana u okviru projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih.

.

Namicanje sredstava i finansijsko upravljanje u nevladinom sektoru bila je tema petog modula obuke. Radionica je održana u u periodu od 15. do 17. decembra 2011. godine u Obrazovno – razonodnom centru za mlade SPAJALICA za predstavnke/ce omladinskih udruženja uključenih u projekt Vijeća mladih.

Osnovna načela u poslovanju organizacije, računovodstveno i finansijsko izvještavanje, zapošljavanje u organizaciji, obračuni ugovora, bile su teme o kojima su učesnici/e učili u prvom dijelu radionice pod nazivom Finansijsko upravljanje u nevladinom sektoru u FBiH.

U drugom dijelu radionice pak, učesnici/e su imali priliku učiti koji su najčešći problemi u namicanju sredstava, kakva je donatorska slika BiH, te kako napisati pismo donatoru i predstaviti organizaciju.

Vježbe koje su mladi na ovoj radionici radili u cilju praktične primjene usvojenih znanja, pomoći će im da pruže maksimalan doprinos u okviru finansijskog poslovanja organizacija koje predstavljaju.

Program obuke od osam modula odvija se u sklopu projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlsti kroz osnivanje vijeća mladih.

.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search