Tri omladinska udruženja iz Jajca su 14. juna osnovali Vijeće mladih općine Jajce. Omladinski klub DIJAMANT, Asocijacija mladih Vinac i Omladinski centar Jajce osnivači su Vijeća čiji će prvenstveni zadatak biti zastupanje interesa mladih u procesu donošenja politika/strategija i drugih odluka koje ih se tiču. Vlasti su vrlo često kritizirale omladinski nevladin sektor, jer nije postojalo predstavničko tijelo mladih na nivou općine s kojim se moglo direktno komunicirati i raditi na rješavanju problema mladih. Zahvaljujući osnivanju Vijeća, krovne predstavničke organizacije mladih jedne općine, taj problem više neće biti kamenom spoticanja.

.

10. juna 2012. g. održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Domaljevac-Šamac. Skupštini su prisustvovali predstavnici triju omladinskih udruženja - Korak, Sunce i KUD. Izabrani su predstavnici/e organa upravljanja, a usvajanje plana i programa vijeća planiran je za naredni sastanak. Vijeće mladih općine Domaljevac-Šamac je četrnaesto vijeće formirano u skladu sa Zakonom o mladima u FBiH.

31. maja 2012. g. održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Kalesija. Osnivačkoj skupštini su prisustvovali predstavnici/e četiri omladinska udruženja: OM, DOM, AMOK i CEZAM. Tom prilikom su izabrani predstavnici/e organa upravljanja, te je odlučeno je da će na narednom sastanku usvojiti plan i program rada Vijeća.

Vijeće mladih općine Kalesija je trinaesto vijeće formirano u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.

Udruženja mladih Krasuljak, Kosmos i Dekameron, inicijatori vijeća mladih, prepoznali su važnost organiziranja mladih, te njihovog uključivanja u procese donošenja odluka. U skladu s tim, 24. maja 2012. g. organizirali su osnivačku skupštinu Vijeća mladih općine Ključ.

Prema dnevnom redu, skupština je usvojila statut vijeća, te članove upravnog odbora. Za predsjednicu Vijeća mladih općine Ključ imenovana je gđa Jasmina Banjalučkić, a za predsjednika Skupštine Vijeća imenovan je gosp. Anes Jukić. U Nadzorni odbor Vijeća imenovani su gosp. Nihad Jusić, gosp. Arnes Maslić i gosp. Damir Čajić, a Upravni odbor Vijeća činit će gđa Šejla Hadžić, gđa Azra Kujundžić i  gosp. Sanjin Gromilić.

Vijeće mladih općine Ključ je dvanaesto vijeće formirano u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.

Osnivačka skupština Vijeća mladih općine Ilidža koju su činili predstavnici četiri omladinska udruženja s područja općine Ilidža: Bez ograničenja, Udruženje mladih ELAN, EKO-PRO i Crveni križ općine Ilidža donijeli su odluku o osnivanju Vijeća mladih. Za predsjednika Vijeća izabran je Saud Karić. Usvojen je i Statut Vijeća mladih uz preporuke Instituta za razvoj mladih KULT. Naredni korak Vijeća mladih je registracija u Ministarstvu pravosuđa i uprave KS, a zatim i prvi sastanci na kojima će se donijeti plan i program rada za ovu godinu.

Deseto vijeće mladih u skladu sa Zakonom o mladima FBiH osnovano je danas u općini Orašje.  Osnivači vijeća su tri omladinska udruženja: NVO Puls, Udruženje Mozaik i Klub borilački vještina Škorpion.

Tokom skupštine je usvojen statut vijeća mladih, te su izabrani članovi organa upravljanja. Za predsjednicu vijeća mladih je izabrana gđa Aida Nišlić, za predsjednika upravnog odbora gosp. Admir Nurkić, dok je za predsjednicu skupštine izabrana gđa Jasmina Nišlić. Naredni korak vijeća je donošenja plana i programa rada za 2012. g.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search