Institut za razvoj mladih KULT poziva vijeća mladih/omladinske savjete u BiH da se prijave na obuku Jačanje kapaciteta vijeća mladih/omladinskih savjeta koja se provodi u sklopu projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih.

Prema Javnom pozivu bit će odabrano najviše 26 vijeća mladih/omladinskih savjeta, u skladu s dolje navedenim kriterijima.

Obuka se sastoji od 3 četverodnevna modula koji uključuju:

1. radionice koncipirane na principu learning by doing dat će polaznicima/ama mnoštvo znanja i vještina koje će moći direktno primijeniti u radu vijeća mladih/omladinskih savjeta, kao što su:

 • razvoj vještina umrežavanja,
 • efikasno vođenje vijeća mladih/omladinskih savjeta (kako pružati usluge svojim članovima i kako ih predstavljati),
 • razvoj organizacijskih vještina (organizacijsko i finansijsko upravljanje),
 • javno zagovaranje i odnos s medijima;

2. posjete institucijama i organizacijama koji se bave pitanjima mladih;

3. forum za uspostavljanje partnerskih odnosa.

Moduli će se održati u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu. Organizator snosi troškove hrane, putne troškove i druge nastale organiziranjem seminara. Obuka će trajati od oktobra od decembra 2012. g. Preliminarni termini održavanja modula su:

1. modul od 18-21. oktobra 2012. (Banja Luka),

2. modul od 15-18. novembra 2012. (Mostar),

3. modul od 13-16. decembra 2012. (Sarajevo).

Okončanjem obuke učesnici/e će dobiti certifikat.

Kriteriji za prijavu

Na Javni poziv se mogu prijaviti vijeća mladih/omladinskih savjeta koja ispunjavaju sljedeće kriterije:

 1. vijeće mladih/omladinski savjet je osnovan prema važećim zakonima (FBiH: Zakon o mladima FBiH, RS: Zakon o omladinskom organizovanju) ili je u procesu registracije,
 2. vijeće mladih/omladinski savjet je spreman delegirati jednog predstavnika/cu iz organa upravljanja za učešće u tromjesečnom programu obuke.

Potrebna dokumentacija

Aplikanti su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. popunjen prijavni obrazac dostupan ovdje,
 2. fotokopija statuta vijeća mladih/omladinskog savjeta,
 3. fotokopija rješenja o registraciji za registrirana vijeća mladih/omladinske savjete ili zapisnik s održane osnivačke skupštine,
 4. izjava o imenovanju predstavnika/ce za učešće na obuci koju je potpisao predsjednik/ca vijeća mladih/omladinskog savjeta (na sva tri modula treba se nalaziti potpis iste osobe).

Fotokopije ne moraju biti ovjerene.

Prijava

Sva potrebna dokumentacija treba pristići najkasnije do 15. septembra 2012. g. poštom, elektronskom poštom ili lično na adresu.

Adresa za dostavljanje poštom ili lično:

Institut za razvoj mladih KULT

Za projekt: 11.05/3

Banjska ulica 2

71210 Ilidža

Adresa za dostavljanje elektronskom poštom je Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Aplikanti će u roku od 24 sata dobiti povratnu informaciju o dospjelom e-mailu.

Aplikacije koje ne pristignu do naznačenog roka neće se razmatrati.

Institut za razvoj mladih KULT će najkasnije do 20. septembra 2012. g. sve prijavljene organizacije obavijestiti o ishodu javnog poziva.

Sa svim polaznicima/cama bit će potpisan ugovor o pohađanju obuke.

Popratni dokument:

-      prijavni obrazac 

U sklopu aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana mladih, 11. augusta 2012. g. održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Velika Kladuša. Osnivači Vijeća su Demokratska organizacija mladih, Omladinski razvojni servis i Udruženje Muratov lug Kudići. U skladu s dnevnim redom usvojen je Statut Vijeća te su izabrani predstavnici organa upravljanja: predsjednica skupštine gđa Anida Kekić, predsjednica nadzornog odbora gđa Ema Mulalić i predsjednica Vijeća mladih općine Velika Kladuša gđa Jasmina Keserović. Osnivačkoj skupštini Vijeća mladih Velika Kladuša prisustvovali su općinski načelnik gosp. Admil Mulalić i savjetnik za pitanja mladih gosp. Kenan Keserović, koji su tom prilikom izrazili podršku Vijeću i naglasili da je saradnja s Vijećem jedan od prioriteta ove općine.

Predsjednik Vijeća mladih općine Stari Grad, Ajdin Kahrović sastao se s načelnikom Općine gosp. Ibrahimom Hadžibajrićem. Tema sastanka je bila politika prema mladima, uloga vijeća mladih, važnost partnerskih odnosa između krovnog tijela mladih i Općine te plan i program rada Vijeća u narednom periodu. Dogovoreno je da Općina finansira troškove neophodne za registraciju, ponuđen je Dom kulture Vratnik na raspolaganje Vijeću mladih i njegovim članicama, te je obećan grant za mlade u 2013. godini. Sredstva iz granta bi se namjenski koristila za pokrivanje tekućih troškova i realizaciju dijela planiranih aktivnosti iz strategije za pitanja mladih. 

OSCE je u periodu 11. do 13. jula 2012. g. organizirao radionicu za predstavnike/ce Vijeća mladih općina Cazin, Vogošća, Domaljevac-Šamac, Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Orašje i grada Mostara. U sklopu trodnevnog programa govorilo se o omladinskom aktivizmu u tzv. digitalnom okruženju, trenutnim i budućim aktivnostima vijeća. Napravljena je prezentacija metodologije za nadgledanje i lobiranje lokalnih vlasti - WATCHDOG inicijativa, koja prati i indeks naklonjenosti mladima (kriteriji, sredstva provjere, bodovanje).

Mirza Ustamujić, zastupnik Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i predsjednik Komisije za pitanja mladih FBiH, govorio o omladinskom aktivizmu i njegovim perspektivama u BiH, dok su predstavnici/e Instituta za razvoj mladih KULT akcent stavili na funkcioniranje vijeća mladih, pravima i obavezama ustanovljenim Zakonom o mladima, dosadašnjim iskustvima, te izazovima u predstojećem periodu.

Odbojkaški klub Pelagićevo, Kulturno-prosvjetno društvo Vaso Pelagić i Omladinski savez Pelagićevo inicirali su formiranje krovnog tijela mladih u ovoj opštini, a osnivačka skupština Savjeta mladih opštine Pelagićevo održana je  30. jula 2012. g. Tom prilikom su odabrani članovi organa upravljanja: predsjednik upravnog odbora gosp. Mladen Jerković, predsjednik skupštine gosp. Mićo Sajlović i predsjednk Savjeta mladih opštine Pelagićevo gosp. Dujko Lazić. Naredni korak u ovome procesu jeste registracija Savjeta.

U prostorijama JU Centar za kulturu i obrazovanje u Gornjem Vakufu-Uskoplju, 10. jula 2012. g. Vijeće mladih ove općine održalo je prezentaciju rezultata nedavno provedenog istraživanja. Želio se utvrditi nivo informiranosti mladih Gornjeg Vakufa-Uskoplja o temeljnim pravima i slobodama, stepenu motiviranosti mladih u borbi za svoja prava, te spremnosti za ispunjavanje obaveza koje se očekuju od mladih.

Zaključci do kojih se došlo su:

 • velika većina mladih živi sa oba roditelja ( 70%),
 • velika većina mladih ne pripada ili se ne identificira sa socijalno osjetljivim kategorijama (69% ispitanika se izjasnilo da ne pripadaju nijednoj od navedenih socijalno-ugroženih kategorija stanovništva),
 • mladi se informiraju putem interneta, portali i društvene mreže (64%),
 • jako slaba informiranost putem udruženja i lokalnih vlasti (manje od 3%),
 • mladi nisu upoznati sa Evropskom poveljom o mladima,
 • mladi nisu upoznati sa postojanjem Zakona o mladima FBiH,
 • mladi dobro razumiju ulogu i značaj VM,
 • mlade treba upoznati sa temeljnim dokumentima vezanim za prava mladih,
 • velika većina mladih nisu članovi nekog od udruženja (75% ispitanih nisu članovi nijednog udruženja),
 • angažman mladih članova udruženja upitan, kao i kvalitet rada udruženja,
 • potreban je aktivniji i efikasniji rad lokalnih udruženja sa mladima,
 • potrebno je promovirati uključenje i rad mladih u udruženjima,
 • potrebno osigurati bolji ambijent za rad udruženja.

Oblasti od interesa za angažman mladih:

 • sport, slobodno vrijeme i društveni život,
 • zapošljavanje,
 • obrazovanje,
 • borba protiv nasilja i kriminala,
 • zaštita okoliša.

Identificirane oblasti se trebaju detaljnije obraditi kroz izradu Strategije za mlade ove općine.

Ovome događaju prisustvovali su predstavnici lokalnih vlasti, službenik za mlade gosp. Hidajet Redžić, predsjednik Općinskog vijeća gosp. Marinko Krajina, predstavnici/e Crvenog križa i Centra za Socijalni rad, direktor MSŠ Uskoplje, veliki broj mladih aktivista/ica UG Omladinski Centar, te predstavnici/e misije OSCE-a u BiH. Vijeće Mladih općine Gornji Vakuf-Uskoplje će rezultate ovog istraživanja koristiti kao orijentir u budućem radu, a sve s ciljem promocije omladinskog aktivizma, uspostavljanju saradnje mladih i lokalnih vlasti, te poboljšanju života mladih u Općini. Provođenje istraživanja je prvi projekt Vijeća Mladih općine Gornji Vakuf-Uskoplje, čija misija jeste promovirati omladinski aktivizam i inicirati projekte s ciljem povećanja učešća mladih kao ravnopravnih aktera u društveno-političkom životu zajednice.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search