Vijeće mladih općine Livno u razdoblju od juna do augusta 2012. godine provelo je anketno istraživanje o problemima, potrebama i položaju mladih u općini Livno. Uzorkom je obuhvaćeno 198 mladih ljudi starosti od 15 do 30 godina života.

Rezultati istraživanja su pokazali da:

 • Većina mladih u općini Livno živi u peteročlanoj porodici,
 • 5,56% mladih u općini Livno živi ispod egzistencijalnog praga, odnosno ukupan mjesečni prihod njihovog domaćinstva je manji od 400 KM,
 • Većina smatra da su mogućnosti zapošljavanja u općini Livno loše (40,61%) ili nikakve (41,12%),
 • Većina (78,44%) smatra da je potrebno imati dobre veze i poznanstva kako bi se uspješno zaposlili u općini Livno,
 • 34,78% ispitanika/ca smatra da je nepostojanje odgovarajućih programa zapošljavanja glavni razlog teškog zapošljavanja u općini Livno,
 • Više od polovine ispitanika/ca želi otići iz općine Livno ako im se ukaže bolja prilika, a 26% ih smatra da u Livnu nema budućnosti,
 • 70% mladih smatra da neće imati problema u ostvarivanju obrazovnih ambicija,
 • Više od 50% mladih govori barem jedan strani jezik,
 • Nezainteresiranost mladih i alkoholizam najprisutnija su socijalno patološka pojava, u 69%9% slučajeva to je odgovor ispitanika/ca, a većina smatra da je razlog loša ekonomska situacija i nebriga društva,
 • Zdravstvena zaštita mladih u općini Livno samo djelomično zadovoljava njihove potrebe, što smatra nešto manje od polovice ispitanika/ca,
 • Većina ispitanika/ca o seksualnom i reproduktivnom zdravlju informiše se putem interneta ili se uopće ne informiše,
 • 62% mladih u općini Livno nisu članovi nikakve organizacije ili skupine,
 • Nešto manje od polovine ispitanika/ca smatra da su omladinske organizacije najvažnije za poticanje aktivnog sudjelovanje mladih,
 • 74% je zainteresirano za volonterski rad, a 90% ih smatra da kroz volonterski rad mogu steći početno radno iskustvo,
 • Mladi u općini Livno slobodno vrijeme većinom provode za računalom ili u kafićima,
 • 43% smatra da boljem položaju mladih u općini Livno mogu doprinijeti ulaganjem u vlastiti razvoj i edukaciju,
 • Više od polovine ispitanika/ca smatra da su ekonomski problemi i nezaposlenost najveći lokalni problem mladih u općini Livno,
 • 78% ispitanika/ca smatra da je trenutni životni standard mladih u općini Livno loš ili jako loš.

Vijeće mladih općine Livno je 1. i 2. septembra 2012. organizovalo 1. sajam razmjene knjiga (školskih udžbenika) za učenike/ce, ispred osnovne škole Fra Lovro Karaula. Pozvani su svi roditelji i učenici/ce da se odazovu pozivu i posjete sajam razmjene knjiga. Sajam je posjetilo oko 100 učenika/ca i roditelja. Vijeće je dobilo pohvale od strane roditelja, pogotovo onih slabijeg imovinskog stanja.

3. septembra 2012. godine predstavnici/e Vijeća mladih općine Livno posjetili su gosp. Luku Čelana, načelnika Općine Livno. Predsjednik Vijeća mladih Danko Rimac upoznao je načelnika sa trenutačnom situacijom u Vijeću govoreći o problemima s kojima se trenutačno susreću u radu. Kao prioritet navedeno je rješavanje pitanja prostorija koje bi mladi koristili za rad. Načelnik Čelan je obećao da će taj problem biti uskoro riješen.

Na sastanku je rečeno kako će Vijeće mladih raditi na izradi Strategije uz pomoć Općine Livno.

U Banjoj Luci, u Centru za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile,  od 18.  do 21. oktobra 2012. g.  održat će se prvi modul obuke Jačanje vijeća mladih/omladinskih savjeta o temama:

-  uloga vijeća mladih/omladinskih savjeta u BiH,

-  umrežavanje vijeća mladih/omladinskih savjeta

-  saradnja s vlastima.

Obuci će prisustvovati predstavnici/e vijeća mladih/omladinskih savjeta iz BiH.

Javni poziv za učešće na obuci Jačanje kapaciteta vijeća mladih/omladinskih savjeta zatvoren je 15. septembra 2012. g. U skladu s kriterijima javnog poziva Institut za razvoj mladih KULT je odabrao 22 vijeća mladih/omladinskih savjeta. Cilj obuke je koncipirane na principu learning by doing jeste stjecanje znanja i vještina koje će polaznici/e moći direktno primijeniti u radu vijeća mladih/omladinskih savjeta kao što su razvoj vještina umrežavanja, efikasno vođenje vijeća mladih/omladinskih savjeta, razvoj organizacijskih vještina (organizacijsko i finansijsko upravljanje), te javno zagovaranje i odnos s medijima.

Spisak odabranih Vijeća/Savjeta možete preuzeti ovdje.

19. septembra 2012. g. održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Gradačac. Vijeće čine tri omladinska udruženja: SPEED Gradačac, MOTIV Gradačac i Udruženje KULT Gradačac. Tokom skupštine, u skladu s dnevnim redom, usvojen je Statut Vijeća, te su izabrani predstavnici/e organa upravljanja. Predsjednik Vijeća mladih općine Gradačac je gosp. Mirel Bijedić, a predsjednik skupštine gosp. Mahir Bričić. Naredni korak je registracija u Ministarstvu pravosuđa i uprave TK, te donošenje plana i programa rada za ovu godinu.

Vijeće se zasniva se na sljedećim ciljevima:

-  uključivanje mladih u društveni i politički život općine Gradačac,

-  aktivna participacija u procesu donošenja dokumeta Strategija prema mlade općine Gradačac,

-  zastupanje interesa mladih općine Gradačac kroz javno zagovaranje i saradnju sa lokalnim i višim nivoima vlasti,

-  učešće u komisijama i stručnim radnim tijelima na nivou općine Gradačac,

-  uspostavljanje saradnje sa svim institucijama i ustanovima koje su nadležne za pitanja mladih u

   općini Gradačac i poboljšanje kvaliteta i kvantiteta usluga za mlade.

Vijeće mladih općine Novi Grad Sarajevo osnovala su četiri omladinska udruženja: Udruženje Slobodne omladine, Udruženje za mlade Youth prosperity, Humanitarna organizacija Altius i PRAGMA. Tokom skupštine, u skladu s dnevnim redom, usvojen je Statut Vijeća, te su izabrani predstavnici/e organa upravljanja: predsjednica Skupštine je Sabina Hadžihalilović, predsjednik nadzornog odbora Armin Karahodžić, predsjednik upravnog odbora Amir Hastor, a predsjednica Vijeća mladih je Šeherzada Halimić. Sljedeći korak u radu jeste pravna registracija Vijeća, a potom i realizacija prvih konkretnih projekata za mlade Novoga Grada, za šta je Općina već osigurala budžetska sredstva. Postojanje Savjetodavnog odbora za mlade, strategije prema mladima, nedavno otvorenje Centra za mlade te osnivanje Vijeća mladih značajni su preduvjeti za razvoj mladih ove općine.

Vijeće mladih općine Stari Grad izradilo je Deklaraciju o unapređenju položaja mladih u općini za period 2012.-2016. Deklaracija predstavlja zajedničke interese mladih Starog Grada sarajevo te je rezultat analize budžeta Općine, anketiranja većeg broja mladih s područja ove općine i iskustva mladih aktivista/kinja iz građanskog sektora. Upućen je zahtjev svim političkim subjektima koji su se kandidirali za Općinsko vijeće ili načelnika/cu Općine da potpišu Deklaraciju i time daju obećanje da će u narednom mandatnom periodu raditi na ispunjenju 20 zahtjeva sadržanih u Deklaraciji. Potpisivanje Deklaracije upriličeno je 4. septembra 2012. g. u prostorijama Općine.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search