Javni nastupi i mediji, te namicanje sredstava bile su teme drugog modula obuke Jačanje kapaciteta vijeća mladih/omladinskih savjeta. Radionice su održane za predstavnike/ce vijeća mladih/omladinskih savjeta u periodu od 15. do 18. novembra 2012. g. u Ilidži.

Kroz praktične vježbe i razmjenu iskustava, učesnici/e obuke su imali priliku učiti o osnovama komunikacije i komunikacijskom procesu, osnovama ispravnog govora, šta su to odnosi s javnošću i medijima, kako organizirati javne događaje, te o namicanju sredstava.

Također, kako bi učesnici/e obuke razmijenili iskustva, te se upoznali sa radom vladinih i nevladinih institucija, organizirane su posjete Fondaciji za razvoj zajednica MOZAIK i Općini Ilidža.

Vježbe koje su mladi na ovim radionicama radili u cilju praktične primjene usvojenih znanja, pomoći će im da kroz učešće u vijećima/savjetima mladih daju svoj maksimalan doprinos.

Početkom mjeseca novembra osnovano je prvo vijeće mladih u Zeničko dobojskom kantonu, a tri dana kasnije i drugo.

5. novembra 2012. godine Vijeće mladih općine Kakanj osnovala su četiri udruženja: Omladinski studentski interkulturalni centar, Prijatelji omladinskog centra, Indeks i​ Procvat.

U Velikoj sali Općine Visoko 8. novembra održana je Osnivačka skupština Vijeća mladih općine Visoko. Osnivačkoj skupštini prisustvovali su članovi jedanaest udruženja sa područja općine Visoko: ˝Damar omladine˝, ˝Confero˝, OU ˝Mladost˝, OU ˝Bedem˝, ˝SETUP˝, ˝Eko viking˝, ˝Opstanak˝, ˝Budi mi prijatelj˝, ˝Mladi volonteri˝ ˝Ekologika˝ i Taekwondo Akademija Zejd.

Osnovni ciljevi vijeća mladih su:

1. Uključivanje mladih u društveni i politički život općine.

2. Aktivna participacija u procesu donošenja odluka, strategija prema mladima općine.

3. Zastupanje interesa mladih općine kroz javno zagovaranje i saradnju sa lokalnim i višim nivoima vlasti.

4. Učešće u komisijama i stručnim radnim tijelima na nivou općine!

5. Uspostavljanje saradnje sa svim institucijama u ustanovama koje su nadležne za pitanja mladih.

6. Poboljšanje kvaliteta i broja usluga za mlade!


U nedjelju, 4. novembra 2012. g., u sali Doma kulture održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Lukavac. Udruženje UG Dobri ljudi, Asocijacija mladih Devetak i Asocijacija mladih za Evropu su udruženja koja čine Vijeća mladih općine Lukavac.

Prije početka rada osnivačke skupštine prisutnima se obratio regionalni saradnik u projektu Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih, gosp. Mirel Bijedić koji je ujedno i vodio osnivačku skupštinu do izbora predsjednice skupštine. Za predsjednicu skupštine Vijeća mladih općine Lukavac izabrana je gđa Sandra Softić iz UG Dobri ljudi. U skladu s utvrđenim dnevnim redom usvojen je statut Vijeća, te su izabrani članovi upravnog i nadzornog odbora. Za predsjednika Vijeća izabran je gosp. Senad Kuduzović, predstavnik Asocijacije mladih Devetak.

Prisutni su se usaglasili da će aktivno učestvovati u osnivanju Vijeća mladih Tuzlanskog kantona kroz rad Vijeća mladih općine Lukavac.

Vijeće mladih općine Lukavac je peto Vijeće u Tuzlanskom kantonu.

27. oktobra 2012. g., u sali Doma kulture u Kladnju održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Kladanj. Vijeće čine četiri omladinska udruženja koja djeluju u općini Kladanj:

  1. Udruženje Omladinski krug Kladanj
  2. Omladinska organizacija CMEK Kladanj
  3. KUD Mladost Kladanj
  4. UG SOH-BET Kladanj

Za predsjednika skupštine Vijeća mladih općine Kladanj izabran je gosp. Mirza Sarajlić iz Omladinske organizacije CMEK Kladanj. Nakon razmatranja predloženih radnih materijala, diskusije i prijedloga, usvojen je Statut Vijeća mladih općine Kladanj, te su izabrani članovi upravnog i nadzornog odbora. Za predsjednicu Vijeća izabrana je gđa Ernada Avdibegović, predstavnica Udruženja Omladinski krug Kladanj.

Vijeće mladih općine Kladanj jeste 21 vijeće formirano u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.

1. novembra 2012. g. održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Sanski Most. Vijeće čine tri omladinska udruženja: Centar za izgradnju mira, Sana u srcu i Naš grad. U skladu s predloženim dnevnim redom usvojen je statut, te su izabrani članovi upravnog i nadzornog odbora. Za predjednika Vijeća mladih općine Sanski Most izabran je gosp. Jasmin Talić.

Podsjećamo, prema Zakonu o mladima FBiH, vijeća mladih općina iz više od 50% općina tog kantona osnivaju vijeće mladih kantona. S obzirom da je u Unsko-sanskom kantonu koji broji 8 općina, 5 općina dobilo krovno tijelo mladih (Ključ, Velika Kladuša, Cazin, Bosanska Krupa i Sanski Most), ostvareni su uvjeti za osnivanje vijeća na nivou kantona.

Zastupanje mladih u procesima donošenja politika i saradnji s vladinim sektorom na svim nivoima vlasti jedan je od najvažnijih zadataka vijeća mladih.

Uloga i budućnost vijeća mladih, umrežavanje, te saradnja s vlastima bile su teme prvog modula obuke Jačanje kapaciteta vijeća mladih/omladinskih savjeta. Modul je održan za predstavnike/ce vijeća mladih/omladinskih savjeta u periodu od 18. do 21. oktobra 2012. g. u Banjoj Luci.

Kroz praktične vježbe i razmjenu iskustava, učesnici/e obuke su govorili o pokazateljima uspješnog rada vijeća/savjeta mladih, načinima njihovog umrežavanja, te o načinima unaprijeđenja komunikacije između mladih i vlasti. Također, kako bi učesnici/e obuke razmijenili iskustva, te se upoznali sa radom omladinskih udruženja i omladinskih savjeta u Banjoj Luci, organizirane su posjete Omladinskom komunikativnom centru Banja Luka, Omladinskom savjetu Republike Srpske i omladinskoj organizaciji Perpetuum mobile. U sklopu ovog modula organizirana je posjeta i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Vježbe koje su mladi na ovim radionicama radili u cilju praktične primjene usvojenih znanja, pomoći će im da kroz učešće u vijećima/savjetima mladih daju svoj maksimalan doprinos.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search