U maloj sali Općine Busovača, 9. januara  2013. godine, održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Busovača, čime su Fondacija Kairos, ABF Busovača, Omladinski centar Busovača i Omladinska organizacija Nehrida postali dio tijela koje će na lokalnom nivou raditi za dobrobit mladih i omladinskih udruženja. Za predsjednika skupštine Vijeća mladih izabran je  Safet Alispahić, predsjednik upravnog odbora je Dario Plavčić, dok su za članove upravnog odbora izabrani: Martina Malenica, Ivana Rajić i Sakiba Neslanović. Pored predstavnika omladinskih udruženja, skupštini je prisustvovala i gđa Željka Vujica, pomoćnica općinskog načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu, koja je tom prilikom izrazila podršku osnivanju Vijeća mladih općine Busovača.

Osnivanje vijeća mladih u Srednjobosanskom kantonu koordinira i vodi Centar za edukaciju mladih, a u skladu sa sporazumom o saradnji koji je potpisan sa Institutom za razvoj mladih KULT. Kao rezultat te saradnje u Srednjobosanskom kantonu su osnovana vijeća mladih u općinama Novi Travnik, Travnik, Busovača i Donji Vakuf.

16. decembra 2012. g. uručeni su certifikati o uspješnom pohađanju programa obuke Jačanje kapaciteta vijeća mladih/omladinskih savjeta predstavnicima/ama 24 vijeća mladih/omladinskih savjeta. Program obuke sastojao se iz tri modula koja su trajala 12 dana, a obuhvatio je sljedeće teme: Uloga i budućnost vijeća mladih/omladinskih savjeta, Umrežavanje vijeća mladih/omladinskih savjeta, Saradnja s vlastima, Javni nastupi i mediji, Namicanje sredstava i Organizaciono i finansijsko upravljanje.

Cilj programa obuke je osnažiti vijeća mladih/omladinske savjete kako bi profesionalno zastupali interese svojih članica (omladinskih udruženja), te institucionalno rješavali probleme mladih.

Program obuke održan je u sklopu projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih.

Institut za razvoj mladih KULT u okviru svojih redovnih aktivnosti organizira tematska druženja predstavnika/ca vlasti i mladih u formi Kafe sa... Gost pete Kafe sa... održane u Obrazovno-razonodnom centru za malde SPAJALICA bio je prof. dr. Damir Marjanović, ministar obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. Ministar Marjanović je za sada jedini zvanični ministar za mlade u FBiH.

 "Izuzetno mi je drago na ukazanoj prilici da posjetim jedan izuzetno pozitivan primjer nevladine organizacije i omladinskog centra. Druga je stvar kada o nečemu govorim iz kancelarije za razliku od direktnog djelovanja na terenu. Mojim dolaskom na ovu poziciju u Ministarstvo mladi su zasigurno dobili novog saveznika i subjekta koji će se zalagati i dati punu podršku svakoj dobroj ideji", rekao je između ostaloga ministar naglašavajući da će se posebna pažnja usmjeriti na izradu i usvajanje strategije prema mladima KS. Također, dodao je da će se zalagati da budžet za mlade bude posebna budžetska stavka Vlade KS.

Misija OSCE-a u BiH 28. novembra 2012. godine organizirala je radni sastanak o temi Indeksa naklonjenosti mladima za predstavnike/ce vijeća mladih i omladinskih udruženja iz općina Kantona 10. Cilj je osnažiti vijeća i udruženja kako bi mogli provesti temeljito istraživanje o statusu mladih i politici općinskih vlasti prema pitanjima mladih te tako stvoriti osnovu za učinkovitije zagovaranje interesa mladih u svojim lokalnim zajednicama.

Sastanku su prisustvovali predstavnici/e vijeća mladih iz Livna i Tomislavgrada  i omladinskih udruženja iz Drvara, Kupresa, Bosanskog Grahova i Glamoča  te predstavnici/e općinskih službi zaduženih za pitanja mladih.

Predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT prezentovala je daljnje korake u radu s osnovanim vijećima, potrebu što skorijeg osnivanja i u preostalim općinama, partnerski odnos vijeća s vlastima kao i mogućnost umrežavanja i saradnje omladinskih udruženja.

U ponedjeljak, 10. decembra 2012. g. održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Novi Travnik. Skupštini su prisustvovali predstavnici Općine Novi Travnik (Jasmin Hodžić, Mirjana Blažević) i predstavnici omladinskih udruženja: UM Mladost (Amira Krnjić, Mirela Jusić, Maida Đaja), OU Đulistan (Asim Mehanović, Almedin Zec, Hasan Mehanović) i Mreža mladih (Harun Herceg, Kenit Čakić, Nihad Čakić).

Za predsjednika Vijeća mladih Novi Travnik izabran je gosp. Kenit Čakić iz udruženja Mreža mladih, dok je za predsjednicu skupštine izabrana gđa Mida Đaja iz udruženja Mladost.

Naredni korak jeste registracija u Ministarstvu pravde Srednjobosanskog kantona, te donošenje plana i programa rada Vijeća mladih općine Novi Travnik.

U prostorijama Radničkog doma Breze održana je Osnivačka skupština Vijeća mladih. članice Vijeća su tri udruženja: Mladost-Župča, Omladinski centar Desnek i Mlađak.

Za predsjednika Vijeća mladih izabran je Ibrahim Mehmedagić. Prema njegovim riječima, u predstojećem periodu, ovo vijeće će pokušati stvoriti bolji ambijent za društveni život mladih Breze.

Jedan od naših osnovnih ciljeva je pronalazak rješenja za dugogodišnji problem postojanja nekvalitetnih sadržaja za mlade, i samim tim uspostavljanje boljeg života za omladinu. Potrebno je također mlade konsultirati prilikom organiziranja manifestacija namijenjenih upravo ovoj populaciji, zbog čega će mnogo pažnje biti posvećeno unaprijeđenju partnerskog odnosa između omladinskih organizacija i općinskih instijatuci, kazao je Mehmedagić.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search