Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da su odabrane omladinske organizacije za učešće u projektu Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih. Listu odabranih organizacija možete preuzeti ovdje. Nakon opsežnog prijegleda pristiglih prijavnih obrazaca, konačnu odluku donijela je komisija inicijative.

Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih provodi Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Demokratskom organizacijom mladih Velika Kladuša, udruženjem PRONI iz Brčkog, Omladinskim savjetom Vlasenica, te KULTOM Gradačac,  uz podršku Evropske unije. Ovaj projekt nastoji uspostaviti institucionalne nevladine omladinske strukture, kako bi mogle sudjelovati u svim procesima donošenja odluka za mlade, na svim razinama vlasti. Više informacija o aktivnostima možete pronaći na www.mladi.org.

.

U prostorijama Obrazovno-razonodnog centra za mlade SPAJALICA održano je projektno planiranje za Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih.

Trodnevni sastanak koji je održan od 9. do 11. jula o. g. sastojao se od planiranja regionalnog djelovanja partnera, upoznavanja sa pravilnikom o partnerskoj saradnji, te drugim aktivnostima do kraja 2011. g. Planiranje je bila odlična prilika da se partnerske organizacije bolje upoznaju sa ciljevima projekta i aktivnostima koje su od velikog značaja za formiranje vijeća mladih u FBiH, te osnaživanja Omladinskih savjeta u RS-u.

.

U okviru inicijative Lokalno je primarno, koju sprovodi OSCE, 7. jula 2011. g. u Livnu, održan je radni sastanak sa omladinskim organizacijama i predstavnicima općinskih služaba koje se bave pitanjima mladih iz Kantona 10.

Učesnici/e su imali priliku upoznati se sa definicijama Zakona o mladima FBiH, mehanizmima koje uređuje, te s nalazima istraživanja o strukturama za mlade na lokalnom nivou.

Jasmin Bešić, ispred Instituta za razvoj mladih KULT, prisutnima je predstavio Vodič Zakona o mladima FBiH. Govorio je o primjeni i pozitivnim iskustvima pri implementaciji ZOMFBIH, te o minimumu mjera koje su predviđene ovim zakonom.

Tokom diskusije Šta to imamo, a šta nemamo u Kantonu 10?, učesnici/e su vidno razočarani trenutnom situacijom u kantonu, jer većina lokalnih zajednica nema prostor za mlade, strategiju za mlade niti ostale mehanizme koji su regulirani Zakonom.

OSCE je inicirao održavanje novih sastanaka u svim gradovima Kantona 10, gdje će se detaljnije govoriti o problemima mladih, kao i lokalnih zajednica, s ciljem pravljenja akcionog plana.

Zaključak radnog sastanaka je da se mladi trebaju više zalagati za svoja prava, te pozitivnim primjerima skrenuti pažnju na sebe i svoje potrebe.

.

Institut za razvoj mladih KULT raspisao je Javni poziv za učešće u projektu Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća/savjeta mladih. Na Javni poziv mogu se prijaviti omladinska udruženja iz FBiH i Distrikta Brčko i omladinski savjeti RS-a.

Cilj projekta je doprinijeti demokratskoj stabilizaciji i razvoju građanskog društva u BiH, te formiranju institucionalne strukture predstavnika mladih (tzv. vijeća/savjeta mladih), kako bi mladi mogli sudjelovati usvim procesima donošenja odluka za mlade, i to na svim razinama vlasti.

Tekst Javnog poziva i prijavni obrazac možete preuzeti u ovdje.

Javni poziv otvoren je do 6. jula 2011.godine.

.

Povodom Javnog poziva za učešće u projektu „ Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih“ gosp. Admil Mulalić, načelnik Općine Velika Kladuša, uputio je pismo podrške Institutu za razvoj mladih KULT, koje prenosimo u cijelosti:

 

„Naprije Vam se zahvaljujem na uspješnoj saradnji na dosadašnjim implementiranim projektima gdje posebno izdvajam projekt „ Košnica – program jačanja mladih liderki u omladinskim organizacijama“, s obzirom da ste kroz ovaj projekt pružili mogućnost da se mlade djevojke u Velikoj Kladuši educiraju o temama važnim za povećanje emancipacije i samopouzdanja, te o važnosti njihovog aktivnog uključivanja u demokratskom društvu kao javnih ličnosti.

Ovim putem izražavam interesovanje i želju da se naša zajednička saradnja nastavi i ubuduće na projektu „Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih“, ali i spremnost za punu podršku omladinskim organizacijama u implementaciji projektnih aktivnosti, jer briga o mladim ljudima i ulaganje u dodatno obrazovanje za dobrobit mladih, radi poboljšanja njhovog statusa u našoj zajednici, jedan su od prioritetnih ciljeva i zadataka Strategije omladinske politike Općine Velika Kladuša i Akcionog plana 2010-2014. godina kao i nastavak naše podrške provođenju Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.“

Ovo je samo jedan od pokazatelja o važnosti saradnje vladinog i nevladinog sektora na putu ka razvoju građanskog društva, te prvi korak u formiranju institucionalne strukture predstavnika mladih koja će im omogućiti sudjelovanje u procesima donošenja odluka.

.
©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search