Vijeća mladih: Osam modula obuke za uspostavljanje vijeća mladih

U okviru projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih počinje program obuke koji se sastoji od 8 modula. Obuku će pohađati  predstavnici/e omladinskih udruženja i omladinskih savjeta iz cijele BiH. U periodu od 22. do 24. septembra 2011. g. održat će se prvi modul obuke o temi Institucionalno pozicioniranje omladinskih organizacija i zakonska regulativa o mladima i udruženjima, a od 24. do 26. septembra o temi Omladinski savjeti – nekad, sad i u budućnosti. Cilj je osnažiti ljudske resurse za stručno i održivo upravljanje vijećima mladih i unaprijediti saradnju s vlastima.

.
©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search