Vijeća mladih: Namicanje sredstava i finansijsko upravljanje u nevladinom sektoru u FBiH

Namicanje sredstava i finansijsko upravljanje u nevladinom sektoru bila je tema petog modula obuke. Radionica je održana u u periodu od 15. do 17. decembra 2011. godine u Obrazovno – razonodnom centru za mlade SPAJALICA za predstavnke/ce omladinskih udruženja uključenih u projekt Vijeća mladih.

Osnovna načela u poslovanju organizacije, računovodstveno i finansijsko izvještavanje, zapošljavanje u organizaciji, obračuni ugovora, bile su teme o kojima su učesnici/e učili u prvom dijelu radionice pod nazivom Finansijsko upravljanje u nevladinom sektoru u FBiH.

U drugom dijelu radionice pak, učesnici/e su imali priliku učiti koji su najčešći problemi u namicanju sredstava, kakva je donatorska slika BiH, te kako napisati pismo donatoru i predstaviti organizaciju.

Vježbe koje su mladi na ovoj radionici radili u cilju praktične primjene usvojenih znanja, pomoći će im da pruže maksimalan doprinos u okviru finansijskog poslovanja organizacija koje predstavljaju.

Program obuke od osam modula odvija se u sklopu projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlsti kroz osnivanje vijeća mladih.

. Modul_V_-_VM Modul_V_-VM2

 Modul_V_-VM3 Modul_V_-VM_1

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search