Vijeća mladih: Organizacije iz Vogošće pred osnivanjem vijeća mladih

Posredstvom OSCE-a, a u saradnji sa službenikom za mlade Općine Vogošća, Institut za razvoj mladih KULT održao je sastanak sa predstavnicima/ama omladinskih organizacija iz Vogošće. Povod je bio razgovor o procesu formiranja vijeća mladih, tj. da se oml. organizacije Iz Vogošće detaljnije informiraju o pojedinim koracima ovoga procesa. Najviše pitanja je bilo u vezi samog procesa registracije: koliko predstavnika delegira svaka organizacija, koje se stavke trebaju naći u statutu vijeća mladih, o ulozi svake organizacije članice, te o radnim tijelima koja će biti uspostavljena. Dogovoreno je da KULT pošalje model statuta budućeg vijeća mladih, te da se početkom naredne godine održi osnivačka skupština. Na sastanku je dogovoren sastav radne grupe zadužene za organiziranje osnivačke skupštine.

Učesnicima/ama sastanka obratio se i načelnik Općine Vogošća Edin Smajić. Zaželio je uspješan rad u izgradnji vijeća mladih ove općine, zahvalio se na dolasku i požrtvovanosti u radu, te razvijanju omladinskog sektora.

.

  Vijea_mladih_sastanak_u_Vogosci_7.12.11._2Vijea_mladih_sastanak_u_Vogosci_7.12.11._3

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search