Osnovano Vijeće mladih općine Čelić

26. januara 2012. g. održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Čelić. Skupštini su pored predstavnika/ca četiri omladinske organizacije: U toku, United, Juvenis i Mladost, prisustvovali referent za mlade gosp. Nermin Okanović i regionalni saradnik u projektu Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih, gosp. Damir Pervanović.

Tokom skupštine imenovan je predsjednik Skupštine, Upravni i Nadzorni odbor. Registracijom Vijeća mladih općine Čelić koja se očekuje do kraja februara 2012. godine,  u FBiH će pored Vijeća mladih općine Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje i Tomislavgrad biti formirano još jedno vijeće mladih  u skladu sa Zakonom o mladima u FBiH.  Do tada će članovi Vijeća mladih općine Čelić vrijedno raditi na njegovoj promociji kako bi ukazali na važnost i prednosti formiranja institucionalne strukture predstavnika mladih.

.
©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search