Osnovano Vijeće mladih općine Stari Grad Sarajevo i Bosanske Krupe

Jučer, 11. aprila 2012. godine održane su dvije Osnivačke skupštine, Vijeća mladih općine Stari Grad Sarajevo i Vijeća mladih općine Bosanska Krupa. Osnivači vijeća mladih u sarajevskoj općini su udruženja: Omladinska novinska asocijacija u BiH, POMAK, Youth Force, Inicijativa mladih za ljudska prava i Asocijacija srednjoškolaca u BiH. na dnevnom redu se prvo našlo izbor verifikacione i kandidaciono-izborne komisije koje su pratile urednost izbora tijela vijeća mladih, potom je uslijedio i sami izbor predsjednika skupštine, nadzornog odbora i predsjednika vijeća mladih.

Osnivačkoj skupštini prisustvovala su tri udruženja koja su potrebna za formiranje vijeća mladih na općinskom nivou, a to su: Demokratski centar Nove nade, UG Krupljani.BA i Udruženje mladih Conventus.

Na sastanku su se predstavnici udruženja usaglasili oko budućeg statuta vijeća mladih, upravljačkim tijelima i statutarnim ciljevima i djelatnostima. U narednim danima, sva potrebna dokumentacija će biti iskupjena i priložena Ministarstvu pravde USK radi registracije Vijeća mladih.

 

000_VM_Stari_Grad__2

000_VM_Stari_Grad 

 

 

000_VM_Bosanska_Krupa000_VM_Stari_Grad_1

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search