Vijeće mladih općine Novo Sarajevo će utjecati na politiku prema mladima ove općine

Na inicijativu „Demokratskog omladinskog pokreta“ DOP, a u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT i Općinom Novo Sarajevo, u utorak, 3. aprila 2012. godine sa početkom u 10:00 sati održana je Osnivačka skupština vijeća mladih općine Novo Sarajevo.

Na samom početku prisutnima se obratio Faruk Pršeš, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti Općine Novo Sarajevo, poželio sretan rad Skupštini i kazao da će u cijelom procesu imati punu podršku službe koja se bavi pitanjima mladih, da će učestvovati u implementiranju novousvojene strategije prema mladima Općine Novo Sarajevo i svim segmentima politike prema mladima.

Nakon diskusije i čitanja prijedloga statuta usvojen je Statut Vijeća mladih općine Novo Sarajevo, a nakon toga pristupilo se izboru Nadzornog i Upravnog odbora, te predsjednika Skupštine i predsjednika Upravnog odbora. Za članove upravnog odbora izabrani su: Izabela Huseinović, Vedran Delija, Sanda Kovačević, Mirela Geko i Jasenko Jovančić. Nadzorni odbor činit će: Edin Rovčanin, Adnan Sarajčić, Amina Kurtagić, Ema Baručija i Maida Krzović. Skupština je izglasala predsjednika upravnog odbora vijeća mladih Općine Novo Sarajevo, Jasenka Jovančića ispred DOP-a, dok je predsjednik Skupštine Amar Šahović ispred omladinskog udruženja Mreže mladih

Pred kraj današnje Skupštine upriličeno je i potpisivanje osnivača Skupštine, kojim se daje validnost provedene procedure formiranja vijeća mladih.

Sami proces formiranja vijeća mladih pokrenut je iz inicijative Instituta za razvoj mladih KULT, Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih pa je osnivačkoj skupštini prisustvovala i predstavnica KULT-a koja je uputila prisutne u iduće korake, daljno formiranje vijeća mladih na višim nivoima i samoj ulozi krovnog tijela za pitanja mladih.

novo_sarajevo_osnivacka_skupstinanovo_sarajevo_osnivacka_skuptina

novo_sarajevo-osnivacka_skuprtina novo_sarajevo-osnivacka_skupstina

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search