Sastanak s vijećima mladih Mostara, Konjica, Jablanice i Čapljine

Misija OSCE-a u BiH 30. marta 2012. godine organizirala je u Mostaru prvi sastanak vijeća mladih Hercegovačko - neretvanskog kantona kako bi im pomogli u budućem radu i ukazali na pogreške u njihovom organizovanju.

Predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT govorila je o implementiranju Zakona o mladima FBiH, članovima koji se tiču uspostavljanja, funkcionisanja i o samoj ulozi vijeća mladih na općinskom, a uskoro i na kantonalnom nivou. Dogovoreno je sa predstavnicima vijeća mladih da u narednom periodu urade preregistraciju jer postoje stavke koje nisu u skladu s zakonom u njihovom funkcionisanju.

Mladi se nadaju da će se u 2013. godini kroz sistem zagovaranja i formirano kantonalno vijeće mladih ostvariti budžetka linija za projekte mladih.

Prezentiran je i opis aktivnosti i dužnosti za inicijativu nadgledanja od strane predstavnika OSCE-a. Govorilo se i o monitoringu, te o izradi plana zagovaranja o uspostavi koalicije.

hercegovacko-neretvanska_vijeca_mladihhercegovako_neretvanska_vijeca_mladih

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search