Čista petica za ministra Damira Marjanovića

Institut za razvoj mladih KULT u okviru svojih redovnih aktivnosti organizira tematska druženja predstavnika/ca vlasti i mladih u formi Kafe sa... Gost pete Kafe sa... održane u Obrazovno-razonodnom centru za malde SPAJALICA bio je prof. dr. Damir Marjanović, ministar obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. Ministar Marjanović je za sada jedini zvanični ministar za mlade u FBiH.

 "Izuzetno mi je drago na ukazanoj prilici da posjetim jedan izuzetno pozitivan primjer nevladine organizacije i omladinskog centra. Druga je stvar kada o nečemu govorim iz kancelarije za razliku od direktnog djelovanja na terenu. Mojim dolaskom na ovu poziciju u Ministarstvo mladi su zasigurno dobili novog saveznika i subjekta koji će se zalagati i dati punu podršku svakoj dobroj ideji", rekao je između ostaloga ministar naglašavajući da će se posebna pažnja usmjeriti na izradu i usvajanje strategije prema mladima KS. Također, dodao je da će se zalagati da budžet za mlade bude posebna budžetska stavka Vlade KS.

Predstavnici/e vijeća mladih i omladinskih savjeta imali su priliku upoznati se s planovima Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo (MONMKS) kad je u pitanju politika prema mladima i provođenje Zakona o mladima FBiH. Konstruktivan dijalog i ugodno druženje tokom Kafe s ministrom za mlade proteklo je u ugodnoj i opuštenoj atmosferi. Ovom prilikom su dogovoreni određeni koraci za buduću saradnju Instituta i MONMKS-a. Ministar je obišao prostorije Obrazovno-razonodnog centra za mlade SPAJALICA i našim mladima zaželjeli mnogo sreće i uspjeha u budućnosti.

 

Kafi su prisustvovali predstavnici/e vijeća mladih i omladinskih savjeta iz BiH, a posjeta je organizirana u pkviru obuke Jačanje kapaciteta vijeća mladih.

 


©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search