Ostvareni uvjeti za formiranje Vijeća mladih Unsko-sanskog kantona

1. novembra 2012. g. održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Sanski Most. Vijeće čine tri omladinska udruženja: Centar za izgradnju mira, Sana u srcu i Naš grad. U skladu s predloženim dnevnim redom usvojen je statut, te su izabrani članovi upravnog i nadzornog odbora. Za predjednika Vijeća mladih općine Sanski Most izabran je gosp. Jasmin Talić.

Podsjećamo, prema Zakonu o mladima FBiH, vijeća mladih općina iz više od 50% općina tog kantona osnivaju vijeće mladih kantona. S obzirom da je u Unsko-sanskom kantonu koji broji 8 općina, 5 općina dobilo krovno tijelo mladih (Ključ, Velika Kladuša, Cazin, Bosanska Krupa i Sanski Most), ostvareni su uvjeti za osnivanje vijeća na nivou kantona.

Zastupanje mladih u procesima donošenja politika i saradnji s vladinim sektorom na svim nivoima vlasti jedan je od najvažnijih zadataka vijeća mladih.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search