Na korak do Federalnog vijeća mladih, Posavina dobila krovno tijelo mladih

12. aprila 2014. godine održana je Osnivačka skupština Vijeća mladih Županije Posavske. Čine ga tri općinska vijeća mladih: Vijeće mladih Općine Domaljevac-Šamac, Vijeće mladih Općine Odžak i Vijeće mladih Općine Orašje. Na osnivačkoj skupštini usvojen je Statut i odabrani su organi upravljanja. Za predsjednicu Skupštine izabrana je Matija Matić, ispred Vijeća mladih Općine Domaljevac-Šamac. Za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana je Dijana Brašnjić, ispred Vijeća mladih Općine Odžak. Za predsjednika Upravnog odbora, ujedno i predsjednika Vijeća mladih izabaran je Dino Imširović, ispred Vijeća mladih Općine Orašje.

Članice vijeća su dogovorile i plan i program djelovanja Vijeća u 2014. godini koji počiva na međusobnoj saradnji, jačanju općinskih vijeća i ostvarivanju minimuma mjera iz Zakona o mladima FBiH na kantonalnom nivou.

 VMP

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search