Dijalog mladih i diplomatskih predstavnika Nizozemske, Švicarske i Belgije

U Banja Luci je održan prvi Dijalog mladih sa diplomatskim predstavnicima Nizozemske, Belgije i Švicarske na kom su  mladi razgovarali sa ambasadorima Kraljevine Nizozemske u BiH Janom Waltmansom, šefom Diplomatskog ureda Kraljevine Belgije u BiH Benjaminom Sturtewagenom, i ambasadorom Švicarske Konfederacije u BiH Danielom Hunnom.

naslovna slika

U toku Dijaloga mladi su sa diplomatskim predstavnicima imali priliku razgovarati o potrebama i problemima sa kojim se susreću u Banja Luci. Poseban naglasak je stavljen na teme korupcije i njenog uticaja na mlade, zapošljavanja te učešća mladih u procesima odlučivanja. Pored toga, učesnici Dijaloga su razmijenili mišljenja i o drugim temama važnim za život mladih u Banja Luci i Bosni i Hercegovini.

slika u tekst

Mladi su izrazili zadovoljstvo za pruženu priliku da razgovaraju sa diplomatskim predstavnicima i ukažu na probleme koje imaju kao i ideje i rješenja kojim bi se poboljšao položaj mladih. Ambasadori Nizozemske i Švicarske i šef Diplomatskog ureda Kraljevine Belgije istakli su važnost kontinuiranog dijaloga sa mladima u nastojanju da u aktivnostima koje provode u BiH pridonesu poboljšanju statusa mladih. U razgovorima sa predstavnicima bh vlasti ambasade ovih zemalja nastoje ukazati na nužnost kreiranja adekvatnih politika kojima će se unaprijediti kvalitet života mladih i pridonijeti njihovom ostanku u našoj zemlji.

Institut za razvoj mladih KULT je podržao organizaciju i provedbu Dijaloga smatrajući da upravo ovakvi događaju mogu rezultirati boljim prilikama za mlade u Bosni i Hercegovini.

na kraj teksta

zapocni kviz

Reci NE korupciji / Galerija slika

Reci NE korupciji / Dokumenti

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search