Kvizz1

Institut za razvoj mladih KULT je održao radionicu pod nazivom „Protiv korupcije se boriš kada progovoriš!“ u Ilijašu. Radionici su prisustvovali brojni srednjoškolci i studenti zainteresirani za temu korupcije i borbe protiv korupcije, te zainteresirani za učešće u kvizu koji im je dao priliku da pokažu ono što znaju ali i da saznaju nešto novo o ovoj temi.

Institut za razvoj mladih KULT održao je danas radionicu pod naivom „Protiv korupcije se boriš kada progovoriš!“. Ova radionica predstavlja novitet u radu s mladima s obzirom na to da su učesnici imali priliku sudjelovati u edukativnom kvizu o korupciji i tako steći nova znanja.

Kviz 1 1

Svrha kviza o korupciji je edukacija i informiranje mladih o različitim pojmovima korupcije, vrstama koruptivnih radnji, ali i pojedinostima koje mladima mogu pomoći u podizanju svijesti o štetnosti korupcije i neophodnosti borbe protiv korupcije. Institut kroz primjenu kviza pruža mladima mogućnost da na interaktivan i zabavan način steknu nova znanja o ovoj temi.

Večeras je održan događaj „Kafa sa Erduanom Kafedžićem: Utjecaj korupcije na podrivanje institucija vlasti – posljedice na društvo i mlade“. Ovaj događaj imao je za cilj bolje informirati mlade o temi korupcije i njenom utjecaju u Kantonu Sarajevo. Korupcija je, u najširem smislu, svaki oblik zloupotrebe moći radi lične ili grupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.

Rezultati istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini Instituta za razvoj mladih KULT pokazali su da je želja mladih za odlaskom iz zemlje visoka budući da je više od 50 posto mladih kazalo da želi napustiti BiH. Kao jedan od najčešćih razloga za odlazak iz zemlje, naveli su upravo korupciju. Korupcija je društveno opasna pojava koja prodire u sve segmente društva i znatno utječe na mlađe generacije. U spomenutom istraživanju korupcija je na četvrtom mjestu ljestvice problema o kojima mladi najviše brinu. U Bosni i Hercegovini je rasprostranjena u svim segmentima života, a posebno u oblasti zapošljavanja. Gotovo 90 posto mladih smatra da je podmićivanje kako bi se dobio posao u javnoj administraciji praksa u bh. društvu.

IMG 6507

Mladi su vrlo važna karika kad je riječ o borbi protiv korupcije i zainteresovani su aktivnije učestvovati u antikoruptivnim akcijama, što je pokazao i ovaj događaj. Kafi sa Erduanom Kafedžićem, šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u Kantonu Sarajevo, prisustvovali su omladinski aktivisti, predstavnici nevladinih organizacija i udruženja za rad s mladima, ali i srednjoškolci koji su se zainteresovali za ovu vrlo važnu temu.

IMG 6527

Kroz primjere iz svakodnevnog života, Erduan je objasnio negativan utjecaj korupcije u svakom segmentu društva, te pozvao sve mlade da budu istrajni u namjeri da prijave korupciju svaki put kada je uoče, te tako učine korak više u borbi protiv korupcije koja je duboko ukorijenjena, posebno u javnim institucijama. Učesnici su dobili vrlo vrijedne informacije o štetnom utjecaju koji korupcija ima u institucijama vlasti, društvu ali i svakodnevnom životu.

Smatram da su događaji ovakve vrste jako važni, posebno za mlade ljude da bi dobili osnovne informacije kako da prepoznaju i prijave korupciju i na koji način mogu da se uključe u borbu protiv korupcije. Prijaviti korupciju je, kako je rekao govornik, naša dužnost, a ovakvi događaji detaljnije upoznaju mlade s ovom temom i mogu biti jedan od razloga koji će doprinijeti njenom smanjenju, rekao je učesnik Haris Karabegović iz Udruženja građana „Zašto ne?“

Mladi su večeras pokazali veliko interesovanje za ovu temu. Erduan Kafedžić je dobio brojna pitanja, te kroz diskusiju i razmjenu informacija u potpunosti držao pažnju svih učesnika.IMG 6535

Korupcija je puno dublji i složeniji problem nego što to možemo zamisliti. Mi u Uredu vam otvaramo vrata za sve konstruktivne ideje. Možemo napraviti i druženje sa mladima da razmijenimo ideje, da se umrežavamo, da vam dajemo neke smjernice koje imamo. Treba da zajednički djelujemo protiv ovoga što uništava budućnost, rekao je Erduan Kafedžić za kraj događaja. 

IMG 6546
Institut za razvoj mladih KULT će i u narednom periodu poticati mlade da se bore protiv korupcije koja štetno djeluje na kompletno društvo, a posebno na mlade koji su naveli korupciju kao jedan od glavnih razloga za odlazak iz zemlje.

Ovaj događaj je dio aktivnosti u okviru inicijative Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo koju realizira Institut za razvoj mladih KULT. Inicijativa se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske te nastoji privući pažnju javnosti, ukazati na štetnost korupcije na život pojedinaca, ispitati stavove građana i mladih o korupciji te pružiti osnovne informacije o borbi protiv korupcije.

Korupcija KAFA SA Event 1
Analiza rezultata istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini Instituta za razvoj mladih KULT pokazala je da je jedan od najčešće navedenih razloga za odlazak iz zemlje koji mladi navode upravo korupcija. Četvrto mjesto na ljestvici problema jasno ukazuje na to koliko su mladi u svakodnevnom životu pogođeni ovom negativnom pojavom. Da bi se korupcija smanjila potrebno je da mladi aktivnije učestvuju u antikoruptivnim akcijama.

S obzirom na navedene podatke, Institut za razvoj mladih KULT realizuje aktivnosti edukacije i informiranja mladih o temi korupcije u Kantonu Sarajevo.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da Institut organizuje događaj „Kafa sa Erduanom Kafedžićem: Utjecaj korupcije na podrivanje institucija vlasti - posljedice na društvo i mlade“. Erduan Kafedžić već nekoliko godina obavlja ulogu šefa Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u Kantonu Sarajevo, i idealan je sagovornik o temi korupcije i štetnom utjecaju koji korupcija ima u institucijama vlasti i društvu. S obzirom na njegov rad i iskustvo u ovoj oblasti vjerujemo da mladima može dati vrijedne informacije i prenijeti dragocjena iskustva kada govorimo o borbi protiv korupcije u Kantonu Sarajevo, ali i Bosni i Hercegovini.

Danas je na nastavku 54. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo sa 25 glasova ZA usvojen Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo. 

Ovim Zakonom su regulisane tri vrlo važne oblasti u borbi protiv korupcije i to sukob interesa, zaštita prijavitelja korupcije i jačanje integriteta u institucijama javnog sektora.

Institut za razvoj mladih KULT je u saradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo izradio analizu mjera za sprječavanje sukoba interesa u institucijama Kantona Sarajevo što predstavlja jedan od prvih koraka u daljem pristupu izradi podzakonskih akata.

Skupstina KS

Tokom javne rasprave koja je trajala 45 dana pristigli su brojni prijedlozi koji su najvećim dijelom usvojeni. Učešćem svih relevantnih aktera doprinosi se boljem zakonskom okviru u BiH, a Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS je otvorio vrata svima koji uistinu žele aktivno raditi i boriti se za pravednije društvo.

Tijelo koje je ovlašteno da provodi Zakon koji stupa na snagu 1. januara 2023. godine je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

zapocni kviz

Reci NE korupciji / Galerija slika

Reci NE korupciji / Dokumenti

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search