POSTANI BOLJI OML. RADNIK

Radiš ili dugoročno volontiraš u omladinskoj organizaciji, omladinskom centru, omladinskom klubu ili u nekoj instituciji provodiš projekte sa i za mlade ljude ? Smatraš se omladinskim radnikom/com ili nosiš tu titulu u svojoj organizaciji. Želiš upoznati kolege/ice koji rade isto? Imaš volju dijeliti svoje iskustvo i steći novo znanje i vještine o radu s mladima ? Prijavi se na obuku za stručne saradnike/ce za rad s mladima!

Kao polaznica SHL Akademije za mlade lidere u civilnom društvu Merjem Muhadžoć imala je priliku obavljati praksu u institucijama i organizacijama širom Bosne i Hercegovine. Njen izbor bio je Institut za razvoj mladih KULT.

Merjem donosi priču o sebi, iskustvu dolaska i boravka u kancelarijama, komunikaciji s kolegama i učesnicima raznih programa Instituta, zadacima koji su joj dodijeljeni i stečenim vještinama.

merjem

Piše: Merjem Muhadžić 

Moje ime je Muhadžić Merjem i jedna sam od onih, meni rijetko poznatih osoba koja vjeruje u ''bolje sutra'' bosanskohercegovačkog društva. Odrasla sam u Sanskom Mostu, a trenutno živim u Banjoj Luci gdje studiram na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Imam dvadeset i jednu godinu, bavim se muzikom i organizujem kulturne manifestacije. Često putujem u druge gradove BiH radi ličnog usavršavanja kroz neformalno obrazovanje, djelovanja na polju omladinske politike, omladinskog aktivizma i angažmana. Vjerujući da Bosna i Hercegovina ima potencijal za zdrav razvoj mladih i stvaranje boljih uslova za nas i buduće generacije, krenula sam upravo putem postavljanja tih boljih uslova. Obzirom da sam mlada osoba, počela sam da radim na rješenjima problema s kojima se sama susrećem, ali, prije svega, odlučila sam steći određena znanja, vještine i alate kako bi se pripremila za kročenje tim putem. Kao polaznica SHL Akademije za mlade lidere u civilnom društvu imala sam priliku obavljati praksu u institucijama i organizacijama širom Bosne i Hercegovine.

Moj izbor je bio Institut za razvoj mladih KULT. U momentu mog izbora sve što sam znala o Institutu jeste da vrijedi za jednu od organizacija koja istinski zagovara prava mladih osoba, te istrajno radi na poboljšanju njihovog statusa u BiH. Zamišljajući sebe da volontiram i doprinosim radu Instituta, nisam uopšte zamišljala koliko će Institut dati meni. Od samog početka obavljanja prakse nisam se ni u jednom momentu osjećala kao neko "sa strane" obzirom da sam tu stigla iz drugog grada i iz druge organizacije. Odnosi među uposlenima, način rada, međusobno poštovanje i pomaganje me je zadivilo već prvih dana boravka u Institutu i tada sam poželjela da svoje buduće zanimanje provedem radeći upravo u takvom okruženju. Kada posmatram prethodnih nekoliko mjeseci shvatam da sam dobila zaista mnogo. Od samog iskustva dolaska i boravka u kancelarijama, komunikacije sa kolegama i učesnicima raznih programa Instituta, do obavljanja zadataka koji su mi dodijeljeni stekla sam vještine i znanja koje do sad nisam imala priliku steći u svom dosadašnjem angažmanu, a i u formalnom obrazovanju. Posebno sam ponosna na mrežu ljudi koja se proširila širom Bosne i Hercegovine u proteklih nekoliko mjeseci i koja će sigurno raditi na unapređenju našeg društva, a posebno mladih naše zemlje. Zahvaljujući iskustvu iz Instituta mnogo sam odlučnija  kada je u pitanju moj budući angažman, a i mnogo više optimizma nosim u sebi sada kada sam vidjela koliko dobri i kvalitetni možemo biti!

omladinski radnici1

O organizacijskim vještinama i javnom zagovoranju u radu s mladima učili su polaznici/e Obuke stručnih saradnika za rad s mladima koju Institut za razvoj mladih KULT organizuje već dugi niz godina. Obuku pohađaju polaznici/e iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, a sve teme prilagođene su njihovom radu s mladima.

Temu organizacijskih vještina u radu sa mladima polaznici/e su okarakterisali kao veoma korisnu jer ih većina za cilj ima unaprijediti rad organizacija iz kojih dolaze.

„Kada se osvrnem na rad svoje organizacije shvatam da smo do sada dobijali paušalne informacije o obavezama koje smo dužni ispuniti i nismo imali priliku da nas neko u potpunosti uputi na naše dužnosti i obaveze. Na ovoj radionici sam naučio mnogo tehničkih stvari koje ću prenijeti na unapređenje rada svoje organizacije. Radionica je posebno ukazala svrhu svih zakonskih regulativa kojima podliježu organizacije, a naročito su korisne za one koji tek pokreću svoju organizaciju.“ – istakao je Ivan Petrović iz Udruženja građana '' Ubuntu'' iz Bijeljine.

Temu javnog zagovaranja polaznici/e također smatraju jednako važnom, a kako ističu, bez ove oblasti nemoguće je pristupiti rješavanju problema sa kojima se populacija mladih suočava u svim dijelovima zemlje.

omladinski radnici 2

„Ova sesija je bila od velike važnosti za mene i moj budući rad. Ova sesija mi je pružila dodatna znanja koja su mi bila potrebna za rad na zagovaračkim inicijativama u budućnosti, te pomogla da ponovim ono što sam znala od ranije. Javno zagovaranje smatram bitnom komponentom u radu sa mladima i zagovaranju njihovih potreba i rješavanju problema.“- Adna Sokolović – Fondacija Schuler Helfen Leben BiH, Sarajevo

Za polaznike/ce obuke u okviru programa „Kafa sa...“ organizovano je i druženje sa novinarom Al Jazeera Balkans, Mladenom Obrenovićem, koji im je nastojao približiti načine na koje omladinski radnici mogu zainteresovati novinare za svoju priču i tako lobirati za rješavanje pojedinih problema.

Tokom trajanja modula, od 29. augusta do 1. septembra 2018. godine, praksu je obavljala i  polaznica SHL Akademije za omladinske lidere u civilnom društvu.

Stručni saradnici/ce za rad s mladima (poznatiji kao omladinski radnici/ce) su osobe koje rade u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje rade s mladima ili javnim ustanovama koje podržavaju razvoj mladih ljudi. Stručni saradnika/ca podržava profesionalni, lični i obrazovni razvoj mlade osobe. Radeći s mladima na različitim idejama i inicijativama, stručni saradnici/ce za rad s mladima rade i na razvoju zajednica u kojoj djeluju.

omladinski radnici modul 2

Komunikacija s mladima, odnosi s medijima, društvene mreže, bile su samo neke od tema dijela Obuke za stručne saradnike/ce za rad s mladima posvećenog komunikaciji u radu s ovom populacijom.

Kroz teoretske i praktične dijelove obuke, polaznici i polaznice savladali su različite teknike kvalitetne komunikacije s mladima.

„Bilo mi je važno sagledati svoju komunikaciju sa mladim osobama, te sam zaključio da moram poraditi na efikasnijoj komunikaciji sa mladima, posebno da se usmjerim na pojedine omladinske grupe s kojima radim. Cjelokupan modul mi omogućuje da na kvalitetniji način komuniciram u ime organizacije, ali i unutar same organizacije.“ – Nedim, Sarajevo

Kako prilagoditi kanale komunikacije mladima, tema je koja je izazvala najviše interesovanja među polaznicima/ama obuke, jer je to i jedan od najvećih izazova u radu s mladima – primjena novih tehnologija i praćenje trendova.

Tokom pet dana, mladi su osim prilike za sticanje dodatnih komunikacijskih vještina, imali priliku i razgovarat sa kandidatom za člana Predsjedništva BiH, Borišom Falatarom, a u okviru programa „Kafa sa...kandidatima/kinjama za Predsjedništvo BiH koji realizuje Institut za razvoj mladih KULT.

omladinski radnici modul 2

Institut na ovaj način osigurava smislene susrete javnih osoba, političara/ki, mladih ljudi i drugih inspirativnih i uspješnih Bosanaca/ki i Hercegovaca/ki sa grupama mladih ljudi kako bi razgovarali o svom iskustvu, idejama ili javnim pitanjima važnim za mlade.

„Ovaj modul mi je pomogao da shvatim važnost komunikacije i odnosa sa javnošću u omladinskom radu. Teme modula su od velikog značaja za mene kao budućeg omladinskog radnika.“ – Alem, Travnik.

Stručni saradnici/ce za rad s mladima (poznatiji kao omladinski radnici/ce) predstavljaju osobe koje rade u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje rade s mladima ili javnim ustanovama koje podržavaju razvoj mladih ljudi. Stručni saradnika/ca podržava profesionalni, lični i obrazovni razvoj mlade osobe. Radeći s mladima na različitim idejama i inicijativama, stručni saradnici/ce za rad s mladima rade i na razvoju zajednica u kojoj djeluju.

Obuku provodi Institut za razvoj mladih KULT uz podršku Olof Palme International Centra iz Švedske.

desire

Kad sam se tek doselila u Sarajevo, pitala sam svoju cimericu, Šveđanku koja je već 6 mjeseci živjela u Sarajevu, kako bi ona odgovorila na pitanje “Kakva je Bosna u usporedbi sa Švedskom?”. Kad su me prvi put to pitali, ja nisam znala odgovoriti. Kako da objasnim da su tako različite, a da Švedsku ne predstavim kao savršenu utopiju ili sumornu distopiju? Drugačije ne znači uvijek bolje, a i ja sama sam vrlo kritična o mnogim aspektima švedske politike i društva, pa bi mi se bilo lako fokusirati samo na ono što smatram negativnim u Švedskoj. Uz to, bilo bi jako nesmotreno reći da su problemi u Švedskoj jednaki kao problem u BiH, a i netačno. Ne možete izjednačiti probleme dva društva s potpuno različitim kontekstom i historijom, što znači da je usporedba praktično nemoguća. Moja cimerica rekla je da su stvari jednostavno lakše u Švedskoj.

obuka katarina

O vrijednostima omladinskog rada govorilo se tokom četverodnevnog modula Obuke za stručne sarandike/ce za rad s mladima koja je od 30.5 do 2.6. 2018. godine održana u Sarajevu.

Aktivizam i volontiranje, te legislativa koja tretira ova pitanja je također bila predmet prvog modula obuke za ovu generaciju polaznika koju pohađaju 23 mlade osobe iz cijele Bosne i Hercegovine.

Tokom  prvog modula obuke održana je i „Kafa sa… aktivisticom za politike prema mladima, Merjem Muhadžić“ koja trenutno radi na revilatilazciji prostora za mlade u Sanskom mostu i osnivanju Vijeća mladih Jajce, a sa polaznicima obuke razgovarala je o svojim motivima za aktivizam i rad s mladima u lokalnim zajednicama.

obika katarina2

Polaznici obuke su mladi ljudi koji već rade sa mladima kroz svoje profesionalno i volontersko djelovanje u organizacijama i institucijama u BiH. Kroz niz sesija polaznici/ce su se bavili definiranjem mladih, mehanizama za razvoj loklanih politika za mlade, legislativom prema mladima u Bosni i Hercegovini te tipovima i modelima rada s mladima.

Stručni saradnici/ce za rad s mladima (poznatiji kao omladinski radnici/ce) predstavljaju osobe koje rade u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje rade s mladima ili javnim ustanovama koje podržavaju razvoj mladih ljudi. Stručni saradnika/ca podržava profesionalni, lični i obrazovni razvoj mlade osobe. Radeći s mladima na različitim idejama i inicijativama, stručni saradnici/ce za rad s mladima rade i na razvoju zajednica u kojoj djeluju.

Obuku provodi Institut za razvoj mladih KULT uz podršku Olof Palme International Centra iz Švedske.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search