Do boljih prilika za mlade u lokalnim zajednicama kroz rad službenika za mlade

Kvalitetne politike prema mladima počinju kvalitetnim procesom izrade samih politika, ali i uključivanjem mladih u sam proces izrade strategija prema mladima. Kako bi mladi u lokalnim zajednicama više učestvovali u procesima donošenja odluka, te bili aktivniji i doprinosili društvu, potrebno je kreirati adekvatne programe i projekte koji odgovaraju na potrebe mladih. Istovremeno, prilikom provedbe politika prema mladima potrebno je voditi računa o kvalitetnom procesu provedbe, adekvatnim akcionim planovima za svaku predloženu mjeru ali i kontinuirano pratiti aktivnosti i  mjere koje se provode.

OSM Tanja

Službenici za mlade u tome igraju ključnu ulogu, jer upravo oni rade koordinaciju izrade i provedbe politike prema mladima. Poznavanje alata za izradu planova za provedbu predloženih mjera i aktivnosti, te znanja o kvalitetnim metodama monitoringa je od velike važnosti za sve razine vlasti. Jedino tako možemo znati kakav učinak imaju mjere koje jedinice lokalne uprave provede prema mladima.

Kroz četvrti modul Osnovne obuke službenika za mlade polaznici su učili o alatima za razvoj akcionog plana, te  se bavili osnovnim terminima i pojmovima u polju monitoringa i evaluacije.

„U posljednjih godinu dana radim kao službenik za mlade u Odjeljenju za društvene djelatnosti grada Bijeljina. Za mene je to nešto novo i ako imam iskustva u radu sa mladima kroz NVO. Ova obuka mi je generalno pomogla u razumijevanju sta je to posao službenika za mlade i kako svoj rad usmjeriti na rješavanje problema mladih, kako primjeniti zakone koji se tiču mladih. S obzirom da je grad Bijeljina u procesu izrade dokumenta Omladinska politika, četvrti modul mi je mnogo pomogao oko smjernica na koji način kvalitetno izraditi dokument. Pored svega stiče se veliko iskustvo kao i uspostavljanje saradnje i razmjena iskustava sa drugim opštinama i gradovima u BiH. Nezaboravno druženje sa divnim ljudima.“ ističe Tatjana Letić.

Institut za razvoj mladih KULT je u suradnji sa Salto Resursnim centrom iz Ljubljane organizirao online info sesiju kako bi bosanskohercegovačkim službenicima za mlade prezentirao aktualni javni poziv Europe Goes Local namijenjen jedinicama lokalne uprave.

EGL 01

Kroz ovaj poziv zainteresirane jedinice lokalne uprave u BiH će  moći dobiti podršku Salto SEE Resursnog centra kako bi unaprijedile kreiranje i/ili provedbu politika prema mladima uvodeći u njih i europski dimenziju razvoja.

Odabrane zajednice u BiH će dobiti primjere prakse i alate koje je razvila Europska Komisija koje  mogu primijeniti u svojim zajednicama, umrežiti se sa drugim zajednicama na području Zapadnog Balkana te dobiti stručne konsultacije za specifične mjere i ciljeve politika prema mladima koje provode ili planiraju provoditi u zajednici. Istovremeno zajednice će imati priliku za susret sa kolegama iz zemalja EU, te učiti više o programu Erasmus Plus ( za područje mladih) i Europske snage solidarnosti.

Službenici za mlade imaju posredničku funkciju između organa uprave i mladih te osiguravaju odgovarajuću podršku mladima, krovnim tijelima mladih i drugim omladinskim organizacijama. Institut za razvoj  mladih KULT redovno radi sa velikim brojem službenika pružajući im podršku i informacije o programima i mogućnostima za njihovo usavršavanje ali i razvoj politika prema mladima.

Kroz suradnju sa Salto SEE Resursnim centrom smo u nekoliko navrata upravo službenicima prezentirali europske programe za mlade.

Više o programu Europe Goes Local možete naći na OVDJE.

14.03.0-N2.1-319

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje Javni poziv za Osnovnu obuku službenika za mlade, koji će biti otvoren do 10. aprila 2022.

Kompletan tekst javnog poziva za FBiH moguće je preuzeti OVDJE, a za RS OVDJE.

Prijavni obrazac za oba poziva možete preuzeti OVDJE.

Napomena: Službenik iz Brčko distrikta BiH može koristiti oba entitetska poziva, te će Zakon o mladima Brčko distrikta BiH jednako zastupljen za vrijeme obuke kao i entitetski zakoni koji se bave pitanjima mladih.

IMG 7959 2

Jahorina je od 20. do 24. jula bila domaćin drugom modulu Osnovne obuke službenika/ca za mlade. Šesnaest polaznika/ca, službenika/ca za mlade iz cijele Bosne i Hercegovine, usavršili su svoja znanja iz oblasti javnog  zagovaranja i lobiranja, upravljanja projektnim ciklusom i rada s mladima. Pored teorijskog dijela, polaznice i polaznici imali su priliku simulirati sastanke sa načelnicima, odn. gradonačelnicima, u cilju savladavanja vještina lobiranja te analizirati protekle javne pozive za omladinske projekte iz različitih lokalnih zajednica unutar BiH.

Obuka za službenike/ce okupila je 16 polaznika/ca iz cijele Bosne i Hercegovine na prvom modulu, tokom kojeg su obrađivali teme timskog rada, liderstva, politika prema mladima i omladinskom radu. U okviru prvog modula organizirane su i dvije studijske posjete, i to u Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA i Muzej optičkih iluzija u Sarajevu.

IMG 2841 2

Kako biti zajednica naklonjena mladima

Svakodnevni rad i djelovanje službenika/ce za mlade u lokalnim zajednicama od iznimne je važnosti za razvoj zajednica u kojima djeluju, ali i za svakog mladog čovjeka s kojim rade. Istovremeno,  usavršavanje i unaprjeđenje položaja službenika/ce za mlade Institutu za razvoj mladih KULT jedan je od prioriteta jer jedino zajedničkim snagama možemo unaprijediti položaj mladih u našoj zemlji i pomoći im da istinski postanu aktivni građani/ke.

Seminar za službenike/ce za mlade pod nazivom Kako biti zajednica naklonjena mladima – provedba zakona o mladima  namijenjen je službenicima/ama za mlade kako bi razmotrili sve aspekte mehanizama koje zakoni o mladima propisuju, načine njihove provedbe u lokalnoj zajednici, te mogućnosti međusobne saradnje službenika/ca za mlade.

Bosna i Hercegovina se radom s mladima bavi kroz tri zakona u sve tri administrativne jedinice. Ovi zakoni jednako definiraju mlade i jedan dio mehanizama za mlade. Ipak uloga službenika /ce za mlade u jedinicama lokane samouprave nije jednako prepoznata i provedba zakonskih mehanizama se ne odvija jednako u svim dijelovima BiH.

Važnost provedbe svih zakonskih mehanizama za mlade, njihova provedba i potrebe službenika/ca za provedbu mehanizama su tema trećeg seminara za službenike/ce za mlade u BiH.  Kroz višednevni rad službenici/ce će razmatrani načine kako bolje provoditi zakonske mehanizme za mlade i kako unaprijediti saradnju sa drugim službama u lokalnim zajednicama u cilju boljeg položaja mladih.

Događaj će okupiti oko 25 službenika/ca za mlade iz Bosne i Hercegovine.

Podaci, preporuke i mišljenja prikupljena tokom događaja sa svih tematskih područja stajat će na raspolaganju relevantnim institucijama nadležnim za pitanja mladih na svim nivoima vlasti te korišteni za dalje kreiranje obuka za službenike/ce za mlade.

Učesnici/e događaja mogu biti isključivo službenici/e za mlade sa svih nivoa vlasti u BiH koji su ranije završili i Osnovnu obuku za službenike/ce za mlade ili su učesnici/e aktuelne obuke.

Seminar će biti održan od 9 – 12. jula 2019.  godine u 15.30 sati.

Ukoliko ste zainteresirani sudjelovati, molimo vas da se prijavite putem obrasca koji se nalazi na sljedećem linku: http://mladi.org/myURL/seminar3szm.

Institut za razvoj mladih KULT snosi troškove organizacije seminara, materijal za rad za vrijeme događaja i smještaja na bazi punog pansiona. Institut ne snosi putne troškove.

Mjesto događaja će biti naknadno definirano.

Za sva dodatna pitanja javite nam se putem telefona 033 778 765 ili maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Krajnji rok za prijavu učešća je srijeda, 3. jula 2019. g., do 13.00 sati.

NAPOMENA: Prilikom prijave molimo vas da vodite računa o tome da će svi učesnici/e odabrani za učešće biti informirani do 5. jula 2019. godine putem emaila.

Kako biti zajednica naklonjena mladima final

Svakodnevni rad i djelovanje službenika/ce za mlade u lokalnim zajednicama, od iznimne je važnosti za razvoj zajednica u kojima djeluju, ali i za svakog mladog čovjeka s kojim rade.

Uključivanje svih nadležnih institucija i svih nivoa vlasti od iznimne je važnosti za kreiranje ambijenta u kojem će mlade osobe u BiH željeti živjeti i aktivno doprinositi, a službenici/e za mlade prva su kontaktna točka koja mlade ljude može ohrabriti i pružiti savjetodavnu pomoć

Istovremeno,  usavršavanje i unaprjeđenje položaja službenika/ce za mlade Institutu za razvoj mladih KULT jedan je od prioriteta, jer jedino zajedničkim snagama možemo unaprijediti položaj mladih u našoj zemlji i pomoći im da istinski postanu aktivni građani/ke.

Seminar za službenike/ce za mlade pod nazivom 'Kako biti zajednica naklonjena mladima – provedba zakona o mladima'  koji organizira Institut namijenjen je službenicima/ama za mlade kako bi razmotrili sve aspekte mehanizama koje zakoni o mladima propisuju, načine njihove provedbe u lokalnoj zajednici, te mogućnosti međusobne saradnje službenika/ca za mlade.

Bosna i Hercegovina se radom s mladima bavi kroz tri zakona u sve tri administrativne jedinice. Ovi zakoni jednako definiraju mlade i jedan dio mehanizama za mlade. Ipak, uloga službenika /ce za mlade u jedinicama lokalne samouprave nije jednako prepoznata i provedba zakonskih mehanizama se ne odvija jednako u svim dijelovima BiH.

Važnost provedbe svih zakonskih mehanizama za mlade, njihova provedba i potrebe službenika/ca za provedbu mehanizama su tema ovog seminara za službenike/ce za mlade u BiH.  Kroz višednevni rad službenici/ce će razmatrani načine kako bolje provoditi zakonske mehanizme za mlade, te kako unaprijediti saradnju sa drugim službama u lokalnim zajednicama u cilju boljeg položaja mladih.

Seminar će biti održan od 30. septembra do 3. oktobra 2019.  godine, u hotelu Hills u Sarajevu.

 Ukoliko ste zainteresirani sudjelovati, molimo vas da se službenika/ca za mlade prijavi putem obrasca koji se nalazi na sljedećem linku: http://mladi.org/myURL/seminar3szm.  Sve dodatne informacije možete naći na web stranici Instituta (www.mladi.org) ili dobiti pozivom na broj 033 778 763 ili mejl Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Institut za razvoj mladih KULT snosi troškove organizacije seminara, materijal za rad za vrijeme događaja i smještaja na bazi punog pansiona. Institut ne snosi putne troškove.

Krajnji rok za prijavu učešća je ponedjeljak, 16. septembra 2019. g., do 13.00 sati.

 

ODLAZAK MLADIH IZ bih

Svakodnevni rad i djelovanje službenika/ce za mlade u lokalnim zajednicama, od iznimne je važnosti za razvoj zajednica u kojima djeluju, ali i za svakog mladog čovjeka s kojim rade. Istovremeno,  usavršavanje i unaprjeđenje položaja službenika/ce za mlade Institutu za razvoj mladih KULT jedan je od prioriteta jer jedino zajedničkim snagama možemo unaprijediti položaj mladih u našoj zemlji i pomoći im da istinski postanu aktivni građani/ke.

Search