Do boljih prilika za mlade u lokalnim zajednicama kroz rad službenika za mlade

Do boljih prilika za mlade u lokalnim zajednicama kroz rad službenika za mlade

Kvalitetne politike prema mladima počinju kvalitetnim procesom izrade samih politika, ali i uključivanjem mladih u sam proces izrade strategija prema mladima. Kako bi mladi u lokalnim zajednicama više učestvovali u procesima donošenja odluka, te bili aktivniji i doprinosili društvu, potrebno je kreirati adekvatne programe i projekte koji odgovaraju na potrebe mladih. Istovremeno, prilikom provedbe politika prema mladima potrebno je voditi računa o kvalitetnom procesu provedbe, adekvatnim akcionim planovima za svaku predloženu mjeru ali i kontinuirano pratiti aktivnosti i  mjere koje se provode.

OSM Tanja

Službenici za mlade u tome igraju ključnu ulogu, jer upravo oni rade koordinaciju izrade i provedbe politike prema mladima. Poznavanje alata za izradu planova za provedbu predloženih mjera i aktivnosti, te znanja o kvalitetnim metodama monitoringa je od velike važnosti za sve razine vlasti. Jedino tako možemo znati kakav učinak imaju mjere koje jedinice lokalne uprave provede prema mladima.

Kroz četvrti modul Osnovne obuke službenika za mlade polaznici su učili o alatima za razvoj akcionog plana, te  se bavili osnovnim terminima i pojmovima u polju monitoringa i evaluacije.

„U posljednjih godinu dana radim kao službenik za mlade u Odjeljenju za društvene djelatnosti grada Bijeljina. Za mene je to nešto novo i ako imam iskustva u radu sa mladima kroz NVO. Ova obuka mi je generalno pomogla u razumijevanju sta je to posao službenika za mlade i kako svoj rad usmjeriti na rješavanje problema mladih, kako primjeniti zakone koji se tiču mladih. S obzirom da je grad Bijeljina u procesu izrade dokumenta Omladinska politika, četvrti modul mi je mnogo pomogao oko smjernica na koji način kvalitetno izraditi dokument. Pored svega stiče se veliko iskustvo kao i uspostavljanje saradnje i razmjena iskustava sa drugim opštinama i gradovima u BiH. Nezaboravno druženje sa divnim ljudima.“ ističe Tatjana Letić.

U okviru modula, koji je održan u Banja Luci od 5. do 9. septembra 2022., službenici su imali priliku posjetiti i upoznati se sa radom lokalnog omladinskog centra. Tanja Boromisa, direktorica Zdravo da ste omladinskog centra, je službenicima približila rad ove organizacije, te načine na koji centar sarađuje sa lokalnim vlastima i drugim organizacijama u Banja Luci. Posebno je predstavljen program Kreativni avugst kroz koji omladinski centar ostvaruje kontakte sa novim mladima i djecom koji do sada nisu imali  iskustvo neformalnog obrazovanja i participacije u procesima donošenja odluka.

Dio modula je održan i u banjalučkom Domu omladine gdje je lokalna službenica za mlade predstavila rad Doma, saradnju koju Grad Banja Luka na ovaj način ostvaruje sa omladinskim organizacijama i organizacijama koje se bave mladima.

OSM Sabo

U okviru modula službenicima je održana i prezentacija informativnog portala za mlade mladibl.com. Glavni urednik portala, Miloš Blagojević, govorio je o udruženju Cerebra u okviru kojeg portal djeluje, razlozima za nastanak ovog portala te idejama za dalji razvoj ovog portala. Službenici su kroz ovaj dio modula mogli razgovarati o važnosti informiranja mladih i aktivnostima koje kroz kvalitetnu politiku prema mladima mogu podržati bolju informiranost mladih.

"Četvrti modul bio je odlična prilika da usavršim svoje znanje o izradi strateških dokumenata obzirom da je Bosanska Krupa u procesu izrade strategije prema mladima. Upoznavanje divnih i kvalitetnih ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine koje sada  već mogu zvati prijateljima, odlične obuke i izvrsni treneri, posjete različitim sredinama i upoznavanje sa drugim i drugačijim praksama u radu sa mladima zaista je dio ove odlične obuke. Uživam u svakom trenutku na obuci."  izjavljuje Sabahudin Dizdarević, službenika za mlade iz Bosanske Krupe.

Ovogodišnju obuku službenika za mlade pohađa 19 službenika iz cijele BiH. Program obuke sastoji se od 120 radnih sati, raspoređenih u pet obaveznih modula koji se održavaju u periodu od maja do decembra 2022. godine u različitim gradovima u Bosni i Hercegovini.

Osnovna obuka službenika za mlade provodi se uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Search