U okviru inicijative Mlada Evropa, koju je Institut implementirao u saradnji s Njemačkom ambasadom u BiH, u okviru projekta Sarajevo 2014 i Fondacije Sarajevo srce Evrope, te finansijsku podršku Evropske unije, učesnici/e regionalnih konferencija diskutirali su o snagama, slabostima, prilikama i prijetnjama za mlade u Bosni i Hercegovini. Učesnici/e su se posebno osvrnuli na regije iz kojih dolaze, a konferencije su organizirane u Mostaru, Banjoj Luci i Tuzli. Službenici/e za mlade, predstavnici/e nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih, vijeća mladih/omladinski savjeti i omladinski lideri/ce razgovarali su o pitanjima značajnim za mlade kroz radionicu tzv. SWOT analize.

SWOT analiza (engl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) jeste analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji koja se koristi prilikom kreiranja strategija, a uključuje unutrašnje i vanjske faktore koji utječu na određenu grupu, a na konferencijama se diskutiralo o faktorima koji utječu na mlade. Zaključke o najznačajnijim unutrašnjim i vanjskim faktorima koji utječu na mlade u BiH, te izazovi s kojima se suočavaju mladi i prilike koje mladi imaju, možete pogledati OVDJE.

17. aprila 2015. g. u Domu mladih Tuzla organizirana je završna regionalna konferencija Mlada Evropa. Regionalna konferencija u Tuzli na jednom mjestu okupila je omladinska udruženja i nevladine organizacije koje se bave pitanjima mladih, vijeća mladih/omladinske savjete, općinske službenike/ce za mlade, te omladinske lidere/ice s ciljem promocije zaključaka međunarodne konferencije mladih, ali i diskusije o položaju mladih u BiH.

Kroz tri paralelne radionice promoviran je značaj aktivnog građanstva mladih i njihovog uključivanja u demokratske procese, zatim koristi od međunarodne saradnje i umrežavanja mladih, te značaja prevazilaženja nacionalizma za održiv mir i bolju budućnost za sve.

Nakon paralelnih radionica, učesnici/e konferencije kroz radionicu SWOT analize, analizirali su snage, slabosti, prilike i prijetnje za mlade u BiH, s osvrtom na tuzlansku regiju. Kao najvažnije snage mladih istaknuta je brojnost mladih, obrazovanje, poznavanje jezika. Po prvi put na radionici SWOT analize mladi su se dotakli mladih u ruralnim područijima koji poznaju rad na poljoprivrednim dobrima i to je navedena kao njihova snaga. Kao slabost mladih prepoznata je nedovoljan informiranost mladih, nedostatak radnog iskustva stečenog volontiranjem tokom formalnog obrazovanja i slično. Kao prilika mladih prepoznate su različite mogućnosti koje se otvaraju mladima kada je riječ o međunarodnom umrežavanju, studiranju vani,  te prilike za zapošljavanjem u IT sektoru ili u poljoprivredi. Budući da je oko 12% zemljišta u BiH neobrađeno od onoga koje je obradivo, mladima se otvaraju mogućnosti za rad u poljoprivredi.  Kao najznačajnije prijetnje mladih učesnici/e su istakli lošu ekonomsku i političku situaciju u BiH, te odlazak mladih iz BiH. 

Regionalna konferencija Tuzla

Regionalna konferencijaTuzla 2

Regionalna konferencijaTuzla 3

Završna pres konferencija inicijative Mlada Evropa održana je u EU info centru, 30. 4. 2015. g. na kojoj su predstavljeni rezultati ove inicijative.

Okupljenim novinarima obratili su se gosp. Vladimir Pandurević, ispred Delegacije EU naglasivši kako je Evropskoj uniji drago što su podržali jedan ovakav projekat, kao što je projekat Sarajevo 2014, u okviru koje je i inicijativa Mlada Evropa, s ciljem da se obilježi 100. godišnjica od početka Prvog svjetskog rata. Važno je i dalje raditi na izgradnji održivog mira, što nam pokazuju i nedavni nemili događaji u Zvorniku. Gosp. Pandurević istakao je da su mladi najsvjetlija tačka ovog društva. Na konferenciji obratio se gosp. Jens Wagner, ataše za kulturu ispred Njemačke ambasade u BiH koji je govorio o aktivnostima incijative Mlada Evropa, te najvažnijim zaključcima koje su mladi naveli kroz međunarodnu konferenciju mladih, a to su: aktivno učešće mladih u demokratskim procesima, međunarodno umrežavanje mladih i prevazilaženje nacionalizma. Gosp. Wagner istakao je pozitivno iskustvo Njemačke, koja nakon sukoba ima dobre odnose s Francuskom i Poljskom, zahvaljujućih između ostalog i omladinskim  razmjena između ovih zemalja.

Nakon međunarodne konferencije mladih, održane su tri regionalne konferencije u Mostaru, Banja Luci i Tuzli na kojima su istaknute najznačajnije snage, slabosti, prilike i prijetnje za mlade kroz radionicu SWOT analize. Projektna koordinatorica Nejra Neimarlija Roić predstavila je rezultate tri regionalne konferencije. Službenici/e za mlade, predstavnici/e vijeća mladih/omladinskih savjeta, omladinskih organizacija i omladinski lideri/ce na konferencijama su zaključili da su najvažnije snage mladih njihova brojnost, kreativnost, poznavanje stranih jezika i informatičke vještine, te poznavanje rada na poljoprivrednim dobrima većinom mladih iz ruralnih područja. Kao najveće slabosti mladih jesu nedovoljna informiranost, te nedostatak volonterskog iskustva u toku formalnog obrazovanja koji može povećati šanse za zaposlenjem. Prilike za mlade pružaju se u civilnom sektoru, razvoju privrednog sektora kroz vladine poticaje i olakšice, te prilike za školovanje u inostranstvu nakon čega se mladi s iskustvom i znanjem vraćaju u BiH. Također, prilike za mlade su u zakonskim rješenjima vezanim za mlade koji predstavljaju mehanizam i razne načine poboljšanja položaja mladih. Kao najveća prijetnja mladih jeste loša ekonomska i politička sitaucija u BiH, te nedovoljna institucionalna briga za mlade. 

Presica 1

Presica 2

 

U Tuzli će 17. 4. 2015. g. u Domu mladih Tuzla biti održana treća i završna regionalna konferencija Mlada Evropa. Cilj konferencije jeste diskutirati o položaju mladih u BiH, koristeći SWOT matricu tj. matricu snaga, slabosti, prilika i prijetnji za mlade u BiH. Tokom dvije dosadašnje regionalne konferencije u Mostaru i Banjaluci, učesnici/e su također raspravljali o položaju mladih koristeći SWOT matricu.

Pored SWOT analize, učesnici/e će se upoznati sa zaključcima međunarodne konferencije mladih Mlada Evropa kroz tri paralelne radionice na teme: međunarodna saradnja mladih, prevazilaženje nacionalizma i aktivno učešće mladih u demokratskom procesu.

Na dosadašnjim regionalnim konferencijama u Mostaru i Banjaluci učestvovali su predstavnici/e vlasti, službenici/e za mlade, vijeća mladih/omladinski savjeti, predstavnici/e nevladinog sektora, te omladinski lideri/ce. Najvažniji zaključci vezani za položaj mladih u BiH, s osvrtom na regije iz kojih učesnici/e dolaze bit će prezentirani na završnoj pres konferenciji za medije Mlada Evropa koja će se održati krajem aprila 2015. g. 

Na jednodnevnu regionalnu konferenciju u Tuzli učesnici/e se do 9. aprila 2015. g. mogu prijaviti OVDJE, a broj mjesta je ograničen. 

RK Banjaluka

RK Mostar

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search