Šta privrednici kažu o dodjeli poticaja

U okviru inicijative „Poslovni prostor BH“ provodi se završna faza istraživanja o državnoj finansijskoj podršci privredi u BiH.

Nakon što su prikupljeni i analizirani podaci koje su dostavili davaoci poticaja, 139 institucija vlasti u BiH s preko 600 miliona KM dodijeljenih sredstava u 2013. i 2014. g., koji su javnosti obznanjeni sredinom juna 2015. g., posljednja faza istraživanja ima za cilj prikupiti mišljenja i prijedloge predstavnika privrede u BiH. Na više od 80 adresa predstavnika bh. privrede – udruženja, saveza, asocijacija, komora, stručnjaka – poslan je upit za dostavu mišljenja o raspodjeli budžetskih poticaja bh. privredi, perspektivnim sektorskim granama privrede u koje bi se sredstva trebala usmjeravati te prijedlozima za unapređenje procesa.

Po okončanju prikupljanja i obrade podataka, bit će sačinjena analiza stanja u u ovoj oblasti te prijedlog preciznih smjernica za institucije vlasti koje pružaju finansijsku podršku privredi, s ciljem poboljšanja učinka od izdvojenih poticaja i novog zapošljavanja. Prijedlog smjernica bit će predmetom javne diskusije koja će biti osigurana kroz organizaciju okruglih stolova i radnih konferencija u narednim mjesecima sa širokim krugom aktera.

Rezultati prvog dijela istraživanja „Analiza budžetskih poticaja privredi u BiH“ dostupni su na: http://www.mladi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2152&Itemid=520&lang=ba

Napomenut ćemo, rezultati prvog dijela istraživanja pokazali su pad izdvajanja za privredu u 2014. u odnosu na 2013. za 19,5%, ili više od 63 miliona KM. Zatim, bilježe se manja izdvajanja za poljoprivredu od gotovo 30 miliona KM, trostruko smanjenje izdvajanja za perspektivnu drvnu industriju, te potpuno zanemarivanje perspektivnih grana privrede poput IT sektora za koji u 2014. nije izdvojena nijedna KM, ili planinskog i morskog turizma za koje u protekle dvije godine nisu zabilježeni finansijski poticaji.

Institut za razvoj mladih KULT pokrenuo je inicijativu „Poslovni prostor BH“ s ciljem doprinosa rješavanju sistemskih problema u sektoru zapošljavanja u BiH. Riječ je prije svega o neadekvatnom sistemu raspodjele budžetskih poticaja za programe i aktivne mjere suzbijanja nezaposlenosti u BiH, te opterećenosti privrede lošim konceptom naplate poreza i visokim doprinosima na plaće radnika, što sputava ulaganja u razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.

Pad izdvajanja poticaja 2014-2013 grafikon

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search