Kako se dodjeljuju budžetski poticaji privredi u BiH

Institut za razvoj mladih KULT, u okviru inicijative „Poslovni prostor BH“, započeo je istraživanje o raspodjeli budžetskih poticaja za razvoj privrede u Bosni i Hercegovini. Cilj je da se analizira stanje u oblasti finansijske podrške privredi od strane institucija vlasti i kreiranje smjernica za usmjerenu podršku perspektivnim granama privrede.

Istraživanje se odnosi na budžetsku podršku privredi koju su institucije vlasti na svim nivoima pružale u 2013. i 2014. godini, u vidu bespovratnih (grant) i povratnih (kreditnih) sredstava. Upitnik o poticajima za razvoj privrede dostavljen je krajem aprila o. g. na adrese više od 250 (dvije stotine i pedeset) institucija vlasti u BiH: svim općinama u BiH, kantonalnim, entitetskim i državnim ministarstvima koji u svom djelokrugu imaju privredu, službama za zapošljavanje, razvojnim bankama, pojedinim agencijama i dr.

Upitnik sadrži pitanja o godišnjem budžetu institucije, zatim iznosu planiranih i izvršenih sredstava za podršku privredi, obliku podrške, sektorima privrede za koja su sredstva izdvojena te načinu njihove dodjele. Predmetna pitanja se primarno odnose na izdvajanja za privatni (privredni) sektor, ali su traženi i podaci o ukupnim izdvajanjima za javni privredni sektor (javna preduzeća i preduzeća s učešćem državnog kapitala), s ciljem komparacije izdvajanja. U posljednjem dijelu Upitnika ostavljana je mogućnost dostavljanja prijedloga poboljšanja u ovoj oblasti i razmjenu iskustava dobre prakse među institucijama.

Rezultati istraživanja bit će korišteni kao jedan od izvora za izradu analize stanja u oblasti raspodjele budžetskih poticaja perspektivnim granama privrede u BiH. Analiza stanja, uz identificirane perspektivne grane privrede, služit će kao platforma za kreiranje preciznih smjernica za unapređenje procesa za sve institucije koje finansijski potiču i stimulišu razvoj privrede.

„Poslovni prostor BH“ je inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT, započeta s ciljem doprinosa rješavanju sistemskih problema u sektoru zapošljavanja, uz uključivanje šireg broja aktera iz poslovnog, javnog i civilnog sektora, kao i medija, udruženih u aktivnu, funkcionalnu i regionalno zastupljenu Mrežu. Namjera je da se utemeljenim i usmjerenim zakonodavno-zagovaračkim aktivnostima kreira povoljnija poslovna klima, između ostalog i kroz znatno poboljšane i budžetski ojačane programe podrške malom i srednjem preduzetništvu, uređenje raspodjele različitih budžetskih poticaja privredi te uvođenjem zakonskih olakšica kod naplate poreza i plaćanja doprinosa za novozaposlene.

PPBH slika upitnik

„Inicijativa „Poslovni prostor BH“ provodi se u okviru Projekta održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini (CSSP), koji realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlade Velike Britanije.“

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search