U Obrazovno-razonodnom centru za mlade Spajalica na Ilidži 9. i 10. jula 2016. godine održana je Obuka budućih mladih lidera.

Mladi iz Doboja, Bijeljine i Sarajeva  tokom dvodnevne obuke učili su o izbornom procesu i načinima izrade izbornog programa. Cilj obuke bio je osposobiti mlade da prepoznaju kvalitetan izborni program, te nauče kako lobirati da se  problemi sa kojima se suočava ova populacija uvrste u izborne programe političkih stranaka za Lokalne izbore 2016. godine.

m1obuka1

Obuci je prisustvovalo troje mladih koji će biti lideri grupa u svojim lokalnim zajednicama, te koji će sva znanja i vještine koje su stekli tokom obuke prenijeti vršnjacima.

Osim što će raditi na osnaživanju vršnjaka, ovi budući mladi lideri će se do oktobra, kada će biti održani Lokalni izbori 2016. godine, sastajati sa predstavnicima lokalnih vlasti kako bi lobirali da u svoje izborne programe uvrste listu ključnih problema mladih. Na listi problema su zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna skrb, informisanje i mobilnost, te sport, kultura i slobodno vrijeme mladih.

Za lidere i članove njigovih grupa krajem jula bit će organizovana dodatna obuka. Obuku bi trebalo proći oko 30 mladih ljudi.

m1obuka2

m1obuka3

Mladi iz Doboja, Bijeljine i Sarajeva 9. i 10. jula 2016. godine u okviru Obuke budućih mladih lidera učit će o izbornom procesu, načinima izrade izbornog programa, te prisustvovati političkim edukacijama.

Obuka će biti održana u Obrazovno-razonodnom centru SPAJALICA na Ilidži, a cilj je osposobiti mlade da prepoznaju kvalitetan izborni program, te lobiraju za uključivanje problema mladih u izborne programe političkih stranaka za Lokalne izbore 2016. godine.

„Bitno je da mladi znaju artikulisati i adresirati probleme sa kojima se susreću. Mladi moraju više znati o izbornom procesu, te da mogu i trebaju tražiti da njihovi problemi budu na listi prioriteta onih koji žele biti donosioci odluka“ – poručila je Mirela Ajanović iz Instituta za razvoj mladih KULT.

M1 web copy

Mladi će po završetku dvodnevne obuke u svojim lokalnim zajednicama predstaviti pitanja i probleme sa kojim se ova populacija svakodnevno susreće, te održati sastanke sa predstavnicima lokalnih vlasti kako bi ih animirali da u svoje izborne programe uvrste listu ključnih problema mladih.

Obuci će prisustvovati troje mladih, a nakon što prođu sve edukacije, znanje i vještine će prenijeti na grupe mladih iz svojih lokalnih zajednica. U grupama će biti po desetak mladih, a krajem mjeseca i za njih će biti organizovana dodatna obuka.

Lokalni izbori... / Galerija slika

Lokalni izbori.. / Dokumenti

Search