Usvojeni prijedlozi učesnica projekta KOŠNICA za lokalne strategije prema mladima

Pitanje ravnopravnosti spolova u strategiji prema mladima bila je tema modula 7 osnovne obuke projekta KOŠNICA. Tokom radionice djevojke su izradile planove djelovanja prema problemima mladih djevojaka u svojoj lokalnoj zajednici u cilju predlaganja planova za izmjenu i/ili dopunu lokalne strategije prema mladima svojim općinama/opštinama.

Svojim planom djelovanja djevojke nastoje doprinijeti uspješnosti lokalne strategije prema mladima u rješavanju problema mladih i stvaranja pozitivnih uvjeta života za mlade ljude u jednoj zajednici. S obzirom da je strategija dokument podložan izmjenama i dopunama, u skladu sa potrebama i problemima mladih djevojaka Institut za arzvoj mladih KULT dostavio je plan djelovanja koji je razrađen prema problemima koje su one prepoznale uz molbu da ih općine/opštine uvrste u postojeću ili novu strategiju.
Također, općine/opštine su obaviještene da su djevojke upoznate i sa procesom donošenja lokalne strategije prema mladima, te da izražavaju želju i za rad u radnim grupama na izradi strategije prema mladima.

Prijedlog plana djelovanja razrađenog prema problemima mladih djevojaka za izmjenu i/ili dopunu lokalne strategije prema mladima upućen je i načelniku općine Velika Kladuša koji je potom organizirao sastanak sa svim učesnicama projekta KOŠNICA iz Velike Kladuše.
Sastanak je rezultirao dogovorima o aktivnom uključivanju djevojaka u radne grupe prilikom izrade nove strategije prema mladima, o uključivanju planova djelovanja u novu strategiju i finansiranju dolaska svih učesnica na dodjelu certifikata projekta KOŠNICA od strane općine.

Vijest o sastanku i izjave naših učesnica možete naći na linku: http://www.radiovkladusa.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=256:uesnice-projekta-konica-kod-opinskog-naelnika&catid=42:vijesti&Itemid=74.

Načelnik opštine Vlasenica, Mladen Popović, službenim dopisom obavijestio nas je da je opština Vlasenica u fazi pisanja strategije prema mladima za period 2012. - 2016. koja će uključivati 5 oblasti: 1. Mirovni aktivizam i bezbjednost mladih, 2. Volonterstvo, uključivanje mladih u društvene tokove, neformalno obrazovanje i informisanje mladih, 3. Sport, kultura i zdravlje mladih, 4. Neformalno obrazovanje, nezaposlenost i socijalni status i 5. Mladi u ruralnim područjima.

U formirane radne grupe koje rade po ovim oblastima uključeni su predstavnici/e Omladinskog savjeta Vlasenica, predstavnici/e Savjeta učenika/ca SŠC Milorad Vlačić i učesnice projekta KOŠNICA-programa jačanja mladih liderki u omladinskim organizacijama.

.

kosnica0111-3

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search